Przegląd prasy

M. Górny: widać brak woli decydentów

17 października 2016

eb872744f54f7bed432d492100762de08d80b75f

(549-25 fot. J. Michasiewicz)

Krakowskie spotkanie* było kolejnym krokiem w kierunku przystosowania systemów szkolenia głuchych kandydatów na kierowców i egzaminowania. Poczyniono w tym zakresie bardzo wiele np. dopuszczono do procedur egzaminacyjnych panel z tłumaczeniem migowy. Jesteśmy pionierami w dziedzinie tworzenia programów szkoleniowych dla głuchych. Opracowany w ramach projektu unijnego program “Migacz” jest nowatorskim osiągnięciem na skale co najmniej UE. Niestety projekt ten zastał “zamrożony”. W tym wszystkim widać brak woli decydentów, aby ten system (szkolenie - egzaminowanie) spiąć w jedność. Szkoda, bo wielu ludzi bardzo zaangażowało się w temat i zrobili dużo dobrej roboty. Niestety decyzje strategiczne są poza ich możliwościami, a decydenci jak by nie rozumieli problemu. Problem osób głuchych to rząd ok. 100 tysięcy osób, ilość osób z wadami słuchu to już problem ok. 1 mln osób, a osoby z niedosłuchem to grupa ok. 6 mln osób. Szczególny problem stanowi w Polsce niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych, wynosząca zaledwie 16%. Dla porównania aktywność w krajach UEwynosi średnio 40-50%.

Czy stać nas w obecnym okresie deficytu pracowników na rynku pracy na pozostawianie tych ludzi na rentach (nędznych)?

Marek Górny (Kraków)

* 12 października br. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie odbyło się seminarium pod nazwą:“Znosimy bariery! Niesłyszący kandydat na kierowcę kategorii A i B”. Zapoczątkowało onoOGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ NA RZECZ NIESŁYSZĄCYCH KIEROWCÓW - przyp. red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS.