Przegląd prasy

M. Zagórski: trwają działania naprawcze i stabilizacyjne CEP

16 lipca 2018

M. Zagórski: trwają działania naprawcze i stabilizacyjne CEP
Marek Zagórski, minister cyfryzacji (fot. Jolanta Michasiewicz)

W ostatnim tygodniu czerwca br. Beata Małecka-Libera skierowała do ministra cyfryzacji zapytanie w sprawie funkcjonowania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Już 11 lipca minister cyfryzacji informuje o pracach nad stabilizacją systemu.

Zapytanie poselskie. Posłanka Beata Małecka-Libera przypomina problemy przy wdrażaniu CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów), który miał w efekcie usprawnić pracę wydziałów komunikacji oraz wpływać na jakość realizowanych przez powiat zadań w zakresie rejestracji i dopuszczania pojazdów do ruchu. Niestety tak nie stało się. - Jedynie dzięki dużemu zaangażowaniu i zwiększonemu nakładowi pracy przez poszczególnych pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem udawało się załatwić niektóre sprawy klienta. Urzędnicy byli zmuszeni wprowadzać tytułem przykładu ręcznie wiele danych, co było spowodowane wadliwością procesu migracji baz danych z poprzedniego systemu CEPiK 1.0. Przebieg wszystkich procedur funkcjonujących w ramach tego systemu został znacznie wydłużony, co przekładało się na czas oczekiwania na załatwienie danej sprawy. Znaczna część procedur musiała być kilkakrotnie powtarzana na różnych stanowiskach i przez różnych pracowników, którzy metodą "prób i błędów" starali się załatwić sprawy klientów - pisze posłanka. I konkluduje swoje zapytanie: Jak wskazują m.in. śląskie gminy, niestety po prawie pół roku funkcjonowania - pomimo znacznej poprawy opisanej wyżej sytuacji - system nadal nie jest w pełni funkcjonalny. Skutkiem tego jest narastająca frustracja ze strony obywateli. To na samorządach, a w szczególności na wydziałach komunikacji, skupia się całe niezadowolenie klientów oczekujących od urzędników załatwienia swojej sprawy. Zapytała: Kiedy Ministerstwo Cyfryzacji rozwiąże wszystkie problemy systemu i doprowadzi do pełnej jego funkcjonalności?

Odpowiedź resortu cyfryzacji. Nie minął przewidziany na udzielenie odpowiedzi czas, a już 11 lipca, mamy dostępne pismo Marka Zagórskiego. Minister wskazał, informuje w niej, iż resort ściśle współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI) oraz pozostającymi poza nadzorem MC wykonawcami systemu do obsługi spraw związanych z rejestracją pojazdów w Organach Rejestrujących (aplikacja SI Pojazd) w celu jak najszybszego usunięcia pojawiających się błędów i ustabilizowania pracy systemu. W efekcie tych prac ma zostać wypracowany plan naprawczy, realizowany przez wspólny zespół do spaw kategoryzacji i opracowywania rozwiązań błędów oraz uzgodnienia planu usuwania zaległych problemów. Zespół sukcesywnie przedstawia kolejne partie rozwiązań dla tych problemów. Natomiast wyniki tych prac są konsekwentnie prezentowane użytkownikom. – Prowadzone działania naprawcze i stabilizacyjne pozwoliły na normalizację liczby poprawnie wykonywanych operacji w systemie, która na dziś przekracza 90%, gdzie na początku 2018 r. było to około 70% poprawnie wykonywanych operacji. Monitorowane na bieżąco operacje wykonywane w Organach Rejestrujących w zakresie zamawiania i wydawania Dowodów Rejestracyjnych oraz wydawania Pozwoleń Czasowych osiągnęły poziom wyższy niż przed 13 listopada 2017 r. – czytamy dalej. Analogicznie poprawa następuje w zakresie dziennej liczby zgłaszanych błędów i obecnie wynosi ona ok. 250 dziennie, też jak przed wdrożeniem nowego systemu w 2017 r. Pogłębiono współpracę z wydziałami komunikacji, wzmocniono zasady działań mających na celu wsparcie tych organów, odbywają się wizytacje w urzędach. I tak mierzone średnie czasy wykonywania poszczególnych procesów potwierdzają sprawność realizacji zadań z obszaru rejestracji pojazdu – podsumowano.

Dalsze prace optymalizacyjne. – Reasumując, na dzień dzisiejszy zaplanowany proces stabilizacji zarówno po stronie Ministerstwa Cyfryzacji jak i po stronie Polskiej Wytworni Papierów Wartościowych S.A. oraz firmy DXC Technology Enterprise Services Polska Sp. z o.o. jest skutecznie wdrażany. Informuję również, że w kolejnych miesiącach planowane są dalsze prace optymalizacyjne – informuje minister Marek Zagórski.

Czy udzielona została wyczerpująca odpowiedź na postawione pytanie? (jm)