Przegląd prasy

Przestępstwo naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego

13 lipca 2018

Przestępstwo naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego
„Dziennik Łódzki” - Marcin Darda: „Łódź: na placu egzaminacyjnym na Retkini doszło do napaści na egzaminatora WORD” [kliknij]

Kodeks karny. Ustawa – Kodeks karny. Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (1997.88.553 z późn. zm.) w swoim fragmencie brzmi:

Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Kto to jest funkcjonariusz publiczny? Adwokat Mateusz Ziębczewski (Kancelaria prawa karnego) wyjaśnia: - Zwrot narusza nietykalność cielesną obejmuje, w istocie, wszelkie możliwe sposoby ingerencji sprawcy w nietykalność cielesną drugiej osoby, w tym również popchnięcie (odepchnięcie). Dokonanie przestępstwa nie zależy przeto od zaistnienia skutku w postaci doznania przez funkcjonariusza publicznego jakiegokolwiek uszczerbku, jako skutku fizycznych oddziaływań sprawcy na jego ciało (…) albowiem przedmiotem ochrony tego przepisu jest już samo zagrożenie dla toku wykonywania czynności służbowych, a nie tylko przeciwdziałanie powstaniu uszczerbków na ciele i zdrowiu funkcjonariusza. Pan adwokat wskazuje także na fakt, iż zaistnieją znamiona typu czynu zabronionego, gdy funkcjonariusz publiczny jest w trakcie pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Któż to jest ten funkcjonariusz? To m.inn.: Prezydent RP, poseł, senator, radny, sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, syndyk, osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego itd. itd. Tu chciałam pokreślić, że także EGZAMINATOR PRAWA JAZDY zatrudniony w WORD!

Napaść na funkcjonariusza publicznego - egzaminatora WORD w Łodzi. Jak doniósł „Dziennik Łódzki”, wczoraj na placu egzaminacyjnym WORD doszło do napaści na egzaminatora. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie pod kątem naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego. Wstępnie wiadomo, że sprawa prawdopodobnie ma związek z kandydatem na kierowcę, który nie został dopuszczony do egzaminu, albowiem niezbędne dokumenty znajdowały się w WORD w innym mieście. Po pewnym czasie na plac manewrowy wjechał prywatny samochód, nie powinien tam się znajdować. - Z samochodu wyszedł potężny facet i rzucił się na egzaminatora – relacjonował Radosław Banaszkiewicz, egzaminator. - Chwycił go za gardło i zaczął dusić. Z relacji kolegów wiem, że wyglądało to bardzo drastycznie. Napastnikiem był ktoś bliski tego kursanta, który nie mógł zdawać u nas egzaminu, ponieważ ten kursant był w tym samochodzie. Plac egzaminacyjny przy ul. Maratońskiej jest wyposażony w monitoring. Ten sam „Dziennik Łódzki” przywołuje wypowiedź podkomisarza Marcina Fiedukowicza z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi potwierdził, że postępowanie jest prowadzone pod kątem naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ciekawi jesteśmy ciągu dalszego. (jm)