Przegląd prasy

Marek Górny. Na przekór dzisiejszym realiom

6 czerwca 2017

Marek Górny. Na przekór dzisiejszym realiom
Marek Górny, szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu ruchu drogowego (fot. J. Michasiewicz)

"Nasz cel jest oczywisty – poprawa jakości życia w Polsce. Nie osiągniemy jej, nie doceniając wartości pracy. Nasza ma wymiar wyjątkowy - wpływa na zachowanie ludzi. Wyznacznikiem naszych działań jest i będzie dobra robota. Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów – zadeklarujcie udział we wspólnocie osób, po których nie trzeba poprawiać." Fragment Deklaracji Dobrej Roboty. Warszawa,2.6.2017 r. W duchu właśnie tej Deklaracji redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS będzie prezentowała sylwetki ludzi środowiska instruktorów i wykładowców, ale także innych pracujących na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: ZADEKLARUJCIE UDZIAŁ WE WSPÓLNOCIE OSÓB, PO KTÓRYCH NIE TRZEBA POPRAWIAĆ! Poniżej wypowiedź bezsprzecznego pasjonata poprawy brd, szkoleniowca i autora publikacji - Marka Górnego. (jm)

Deklaracja Dobrej Roboty to głos pasjonatów, którzy na przekór dzisiejszym realiom jeszcze chcą i jeszcze wierzą. Niestety jesteśmy tylko małym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa na polskich drogach. Ważnym i istotnym, ale tylko elementem wśród wielu. Wiele zależy od chęci decydentów, aby chcieli nas wspomóc w działaniu. Jednym z wielu warunków dobrej roboty jest stabilność dobrego i przemyślanego prawa. Wielu z nas poniosło klęskę i nie jednokrotnie poważne straty finansowe wierząc ustawodawcom, że ich działania będą wyrazem wspólnej troski o jakość naszej pracy, a zarazem bezpieczeństwa społeczeństwa. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie są dla naszego środowiska bardzo przykre.

W tle doniosłego zdarzenia jakim był Kongres Instruktorów i Wykładowców i przyjęcie przez zgromadzonych z całej Polski instruktorów Deklaracji Dobrej Roboty pojawiły się pierwsze przecieki z projektu zmiany w ustawie o kierujących pojazdami i ustawy o transporcie drogowym. Niektóre z tych informacji kładą się cieniem na nasze chęci podnoszenia jakości i poziomu edukacji komunikacyjnej w społeczeństwie.

Dlatego Deklaracja jako nasz głos w dyskusji o poprawie sytuacji w edukacji komunikacyjnej powinien dotrzeć do wszystkich decydentów. Powinien być głosem silnym i zdecydowanym sprzeciwem przeciwko planom dalszego osłabiania branży szkoleniowej i podważania jej roli w poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Może należę do pokolenia romantyków, lecz uważam, że lepiej być głupim z nadzieją, niż beznadziejnie mądrym.

Marek Górny (Kraków)

Fot. galerii: Jolanta Michasiewicz, Dominik Pojedyński