Przegląd prasy

Minister uczestniczył w pasowaniu uczniów klasy brd

8 grudnia 2016

24a61bfd5dc61cdfc2a6296518904ac4e1604383

Uroczystość pasowania uczniów klasy brd. Wśród Gości minister Andrzej Adamczyk oraz sekretarz KRBRD Konrad Romik

2b6d00d8b7a03b5447fe3ab378c952efbd838b30

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie

4b38dc8896edec40e0e74679dca49845bfbd62be

Pasowania dokonał zastępca naczelnika WRD KS Policji mł. insp. Piotr Jakubczak

432af0dd725850c9ffbc867c11f01369268d53f4

Wicedyrektor Zespołu Szkół Barbara Oleksiewicz, przypina uczniowi symbol Politechniki Warszawskiej

f8e0aa3f80f69190e68dc2e800843aa4525af744

To już siódma klasa zaczynająca edukację pod patronatem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

043481467e5a47228e5646dc2e08d240da870f0e

Mł. insp. Piotr Jakubczak na lewe ramię ucznia przypinał symbol policji ruchu drogowego

f606afb9ebc70c3687efb9afb9ccefcee25a470b

Minister Andrzej Adamczyk, wicedyrektor Barbara Oleksiewicz oraz sekretarz Konrad Romik

49606bdf7f83c414f0150479fb9e5ec6c90e8add

Edukacja użytkowników dróg, to priorytet – podkreślał minister Andrzej Adamczyk

e50b3b7ce21b942e591c5b05ae83c51a555291d2

Policjanci WRD KSP uczestniczą w procesie edukacyjnym tutejszej młodzieży od 2009 roku

4c92e3c7ddc8e19cde8a725d5f72e1256e7c3a32

Wśród Gości, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym Bożenna Chlabicz

38034d6de3a74061ddb068bf4e8b45891aeb569d

Pasowani i inni uczniowie (551-124-134)

W Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie już po raz szósty odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To niezwykłe wydarzenie dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli, ale także dla naprawdę licznego grona przyjaciół, patronów i sponsorów szkoły. Tegoroczne spotkanie było szczególne, bo wziął w nim udział minister infrastruktury i budownictwa, Andrzej Adamczyk. Dotychczas, mimo wielu sukcesów i zasług zarówno pedagogów, jak i uczniów, takiej rangi gościa jeszcze w murach tej zacnej placówki jeszcze nie było.

Ta znana warszawska “samochodówka” od wielu lat wyróżnia się nie tylko wysokim poziomem edukacji zawodowej, ale jest liderem w zakresie aktywności związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego. I zapewne to nie przypadek, że wielu jej absolwentów dziś przybywa tu, reprezentując właściwie wszystkie instytucje i urzędy związane z branżą. Są prezesami, dyrektorami, wysokiego szczebla urzędnikami, policjantami, inspektorami transportu drogowego, żołnierzami zawodowymi, a przede wszystkim – propagatorami bezpieczeństwa na drodze. Ta pasja nie ominęła nawet księdza biskupa, który ukończył tu edukację ponad 30 lat temu i systematycznie odwiedza swoich pedagogów oraz młodszych kolegów – aktualnych uczniów.

Szkoła od 15 lat, wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, organizuje turnieje motoryzacyjne, konkursy i pokazy, celem których jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a tym samym, ograniczenia do minimum wypadków i wykroczeń przez nich powodowanych. W 2009 roku, jako jedyna zawodowa szkoła ponadgimnazjalna w Polsce, została oficjalnie przyjęta w poczet Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jej zobowiązanie na rzecz Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostało docenione. Zakwalifikowano ją, jako jednego z kandydatów, do ogólnoeuropejskiej nagrody Excellence In Road Safety.

W 2010 rokuZespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie uzyskał zgodę władz oświatowych na utworzenie Klasy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach innowacji do szkolnego programu wprowadzony został przedmiot “Bezpieczeństwo ruchu drogowego w cywilizacji mobilnej”. Klasę Patronatem objęła Komenda Stołeczna Policji – Wydział Ruchu Drogowego oraz Politechnika Warszawska.

I to właśnie pasowanie uczniów kolejnego rocznika tej klasy odbyło się 7 grudnia br. Chociaż udział ministra Andrzeja Adamczyka, któremu towarzyszył sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Konrad Romik, był wydarzeniem szczególnie ważnym, to tradycyjnie lista gości była nad wyraz długa. Nie zabrakło także przedstawicieli parlamentu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, obecni byli przedstawiciele Komend: Głównej, Stołecznej i Dzielnicowej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Sił Zbrojnych RP, Banku Światowego, Episkopatu Polski, Parlamentu, samorządów, szkół wyższych, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Mazowieckiej Rady BRD, organizacji pozarządowych, w tym Zarząd Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym w komplecie i wielu innych instytucji.

Minister Adamczyk, zwracając się do uczniów I klasy, powiedział m.in.: Jestem przekonany, że wiele instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego skorzysta z waszego profesjonalnego przygotowania i chęci działania na rzecz poprawy brd. Podkreślił też, że działania na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych, przede wszystkim edukacji użytkowników dróg, to priorytet.

Wiele ciepłych i mądrych słów padło też z ust kolejnych występujących osób. A Wojciech Pasieczny, wiceprezes wspomnianej Fundacji, przedstawił prezentację, w której we właściwy sobie, lapidarny sposób ostrzegał i apelował nie tylko do młodzieży, o odpowiedzialność oraz... zapobieganie wypadkom drogowym.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom. Szczególnie wicedyrektor, Barbarze Oleksiewicz, której energia, skuteczność i pasja bardzo nam imponują.

Relacjonowała: Bożenna Chlabicz