Przegląd prasy

Może właśnie nadszedł czas dla pieszego?

26 marca 2018

Może właśnie nadszedł czas dla pieszego?
Jacek Zalewski, prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, b. szef stołecznej drogówki. Warszawa 23 marca 2018 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Warszawie, 23.3.br. odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo pieszych - zagrożenia i wyzwania”. Współorganizatorami były: Krajowego Centrum BRD, CARITAS POLSKA, Duszpasterstwo Kierowców, MIVA Polska. Patronat objął Komendant Główny Policji. Zaproszenie przyjęli i czynnie uczestniczyli w konferencji posłowie: Bogdan Rzońca oraz Jerzy Polaczek. Wśród gości: Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD, Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Marek Konkolewski, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i wiele innych osób. Organizatorów reprezentowali: Zdzisław Sudoł, dyrektor Biura Ruchu Drogowego KG Policji, ks. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców, ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska, Jacek Zalewski, prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podejmowane tematy. To, tak ważne zagadnienie analizowano w ramach trzech paneli tematycznych: PANEL I: PRAWO. Zagadnienia – Czy obecne przepisy skutecznie chronią pieszych? Statystyki wypadkowości w roku 2017 i wcześniejszych. Polskie prawo na tle prawodawstwa wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Propozycje rozwiązań prawnych poprawiających sytuację pieszych w Polsce. Tu prezentacje wiodące przedstawił nadkom. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji oraz Maria Dąbrowska-Loranc z Instytutu Transportu Samochodowego. PANEL II: NADZÓR I INŻYNIERIA JAKO SKUTECZNE ŚRODKI POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH. Podejmowane zagadnienia - Przykłady organizacji służby Policji poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Infrastruktura drogowa chroniąca pieszych - możliwości programu „Razem Bezpieczniej”. Wiele interesujących rozwiązań zaprezentowali przedstawiciele komend wojewódzkich policji m.inn.: R. Zalewski, S. Suliński, S. Małecki, J. Mnich, B. Olejniczak. Alvin Gajadhur mówił o rozwoju systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych. Paweł Posuniak z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji przedstawił prezentację poświęconą infrastrukturze drogowej chroniącej pieszych. O naszych drogach, ulicach miast i bezpieczeństwu na nich mówili przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz m.st. Warszawy. PANEL III. PROFILAKTYKA I EDUKACJA. Zaplanowane zagadnienia - Wychowanie komunikacyjne w edukacji dzieci i młodzieży – to temat niezwykle interesującej prezentacji Konrada Romika. O roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu świadomości uczestników ruchu drogowego - mówiła Bożenna Chlabicz. Rola Kościoła w kształtowaniu postaw uczestników ruchu drogowego to temat wystąpienia ks. dr Mariana Midury.

Organizatorzy do głosu wywołali wybitnych ekspertów zajmujących się różnorodnymi elementami zagadnienia ruchu drogowego w kontekście bezpieczeństwa pieszych. Program konferencji zrealizowano w sposób kompetentny i wyczerpujący, spotkanie było nadzwyczaj interesujące. Wielokrotnie będziemy do nich wracali na łamach tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS.

ZAGROŻENIA. Główne przyczyny powstawania wypadków drogowych z udziałem pieszych:

- nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierujących,

- nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez pieszych

oraz

- niedoskonała infrastruktura drogowa,

- zły stan techniczny pojazdów.

Pamiętajmy, iż pojawiają się nowe zjawiska zagrażające bezpieczeństwu pieszych, przed laty zupełnie nieznane – np. zaabsorbowanie pieszych telefonami komórkowymi i smartfonami, używanie słuchawek nausznych. Niestety rozpraszają uwagę pieszych uczestników ruchu drogowego. Nie możemy ignorować nawet tych z pozoru nieistotnych zagrożeń.

Wyzwania: Co trzecia ofiara śmiertelna wypadków drogowych w Polsce to pieszy. Może właśnie przed nami czas, w którym uda się poprawić ich sytuację na drogach? Pisaliśmy i wciąż będziemy pisali o potrzebie tych zmian. To niezwykle ważny problem ogólnospołeczny. (jm)