Legislacja

Gdzie jest granica błędu?

9 czerwca 2021

Gdzie jest granica błędu?
(fot. archiwum)

Jest taki polski serial, w którym scenarzyści umieścili sytuację, gdy policjanci zatrzymują pojazdy, wskazując iż przekroczyli dozwoloną prędkość po wielokroć. To oczywiście żart. Z całą powagą grupa posłów wystąpiła z interpelacją (interpelacja nr 24251 [kliknij]) w sprawie administracyjnego zatrzymania prawa jazdy. Dokładnie wskazują na kwestię ustawowego ograniczenia prędkości w kontekście marginesu błędu pomiarowego.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami właściwy starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy po wpłynięciu informacji od Policji o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w terminie zabudowanym. Ustawa stanowi o prędkości, a nie o wskazaniu urządzenia pomiarowego. Jak przyznają sami producenci urządzeń pomiarowych, ich produkty mają dopuszczalny margines błędu pomiarowego. Przeważnie wynosi on około 3 procent lub +/- 3 km/h - przypominają posłowie. Czyli urządzenie może być jak najbardziej prawidłowo używane, ale pozostaje ta granica błędu. Podsumowują: - W praktyce oznacza to, że kiedy radar wskazuje na przykład prędkość 102 km/h, nie można stwierdzić z całą stanowczością, że występuje przesłanka do zatrzymania prawa jazdy. Biorąc pod uwagę ogólną zasadę rozstrzygania w razie wątpliwości na korzyść obywatela, nie powinno to w tej sytuacji powodować utraty uprawnień kierowcy, a jedynie nałożenie na niego mandatu.

Na zakończenie do ministra spraw wewnętrznych i administracji zaadresowano następujące pytania: Jak w opisywanym przypadku wygląda realnie respektowanie zasady rozstrzygania w razie wątpliwości na korzyść obywateli, kiedy urządzenia pomiarowe posiadają wskazany margines błędu? Czy Pan Minister wystosował jakikolwiek okólnik, zalecenie itd. dla funkcjonariuszy opisujący prawidłowe zachowanie w opisywanej sytuacji? Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi jakiekolwiek prace legislacyjne w kierunku uregulowania opisywanej sytuacji?

Czekamy na odpowiedź w sprawie granicy błędu i czy jest ona brana pod uwagę przez kontrolujących. (jm)