Przegląd prasy

Nadal tolerujemy palących kierowców!

27 stycznia 2018

Nadal tolerujemy palących kierowców!

Czy kierowcy powinni palić podczas jazdy? Odpowiedź wydaje się jednoznaczna. Jednak, nadal tolerujemy palących, także palących kierowców. Niestety! Także niestety, jak telefonowanie podczas jazdy jest prawem zakazane, tak palenie papierosów, która to czynność także ogranicza kierowcę, nie! Nasi ustawodawcy, ale także w innych krajach, nie zajmują się tą możliwością poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie mówimy tu o przepisach zakazujących palenia papierosów w pojeździe, którym przewozimy dziecko poniżej 12. roku życia. Prawnicy i eksperci brd we Francji ostatnio coraz częściej podnoszą ten aspekt bezpieczeństwa na drogach. Uważają, że palenie papierosów może być uznane za utrudniające prowadzenie pojazdu. Tamtejsza policja i żandarmeria ma sankcję, którą jest artykuł R412-6 francuskiego kodeksu drogowego. I niski mandat - 22 euro. Ten określa, że kierowca musi być w stanie i w pozycji do wygodnego i natychmiastowego wykonywania wszystkich manewrów na drodze, czyli może być ukarany za czynność utrudniającą taką gotowość, nią może być palenie papierosów, cygara, papierosa elektronicznego czy fajki. Czyli od chwili, gdy palenie uniemożliwia bezpieczną jazdę kierowca może być ukarany. Mimo iż przepis jest, w praktyce jest on stosowany niezwykle rzadko, pozostaje kwestia świadomości i tolerancji dla takich zachowań. Dlaczego, czy trzymanie papierosa nie jest przeszkodą dla bezpiecznego prowadzenia pojazdu? (jm)