Przegląd prasy

Kolejne inwestycje poprawiające brd

2 lutego 2018

Kolejne inwestycje poprawiające brd
(grafika Ministerstwo Infrastruktury)

Jak informuje Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury - zrealizowane zostaną kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych.

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji i 3 aneksy dla zadań drogowych, których łączny koszt to ok. 136 mln zł. Są to zadania związane z rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś, budową lub przebudową mostów i estakad. Inwestycje te poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg, w szczególności przebudowę skrzyżowań, rond, pasów do skrętu w lewo, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych, chodników i ścieżek rowerowych. Zadania te będą realizowane w 7 województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, śląskim, małopolskim oraz lubelskim.

Województwo pomorskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na drodze krajowej nr 20 na odcinku Korne - Kościerzyna (aneks). W ramach zadania zostanie wykonane rondo, pas do skrętu w lewo, wyspy domykające dodatkowy pas, poszerzenie nawierzchni drogi do 7 m w celu wybudowania pasa do skrętu w lewo i wlotów na rondo, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie drogowe. Ponadto droga zostanie podniesiona do parametrów klasy GP. Okres realizacji robót: 2018-2019 r.

Województwo kujawsko-pomorskie

Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 91 (dawniej nr 1) w miejscowości Przechowo wraz z odcinkiem drogi (aneks). Inwestycja polega na rozbiórce istniejącej i budowie nowej estakady i węzła, wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100. Rozbudowa obejmuje: budowę dróg dojazdowych i związanych z tym obiektów budowlanych i inżynierskich, budowę ronda na skrzyżowaniu łącznicy węzła, budowę dodatkowych pasów ruchu, budowę ekranów akustycznych, wymianę oświetlenia, budowę kanału technologicznego. Okres realizacji robót: 2017-2019 r.

Województwo warmińsko-mazurskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Orzysz (ul. Wojska Polskiego) (aneks). Zadanie obejmuje: wzmocnienie nawierzchni do 11,5 ton na oś, poszerzenie jezdni do 7 m, usunięcie istniejącej konstrukcji nawierzchni i ułożenie nowej, przebudowę skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych. Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo podlaskie

Rozbudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Wizna na drodze krajowej nr 64. Zakres zadania obejmuje rozbudowę mostu wraz z dojazdami, o łącznej długości 283 m. Okres realizacji robót: 2019 r.

Rozbudowa mostu przez rzekę Marycha w miejscowości Pomorze na drodze krajowej nr 16. W ramach zadania rozbudowany zostanie most o długości 70 m na drodze krajowej nr 16 (w km 375+511). Okres realizacji robót: 2019 r.

Województwo śląskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Rudniki. Inwestycja obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, wraz z możliwymi korektami geometrycznymi skrzyżowania (wynikającymi z projektu lokalizacji elementów sterujących sygnalizacją świetlną) oraz remont nawierzchni jezdni i chodników w rejonie skrzyżowania. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie uczestników ruchu, w szczególności niechronionych użytkowników drogi krajowej nr 91, przed negatywnymi skutkami spodziewanego wzrostu ruchu w czasie przebudowy obecnej drogi krajowej nr 1 do parametrów autostrady A1 (DK 91 jest drogą równoległą, alternatywną do DK 1). Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Kłomnice. Zadanie polega na budowie (w km 78+565 i w km 78+685) dwóch sygnalizacji ostrzegawczych (znak D-6 z żółtym światłem pulsacyjnym) wraz z podświetleniem istniejących dwóch przejść dla pieszych. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie uczestników ruchu, w szczególności niechronionych użytkowników DK 91, przed negatywnymi skutkami spodziewanego wzrostu ruchu w czasie przebudowy obecnej drogi krajowej nr 1 do parametrów autostrady A1. Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 52 w miejscowości Kęty. Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości 343 m (w km od 21+612 do 21+955). Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Młynka. Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości 890 m (w km od 362+048 do 362+938). Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 na odcinku Zofipole - Pobiednik Wielki. Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości 480 m (w km od 328+664 do 329+144). Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Igołomia. Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości 365 m (w km od 325+800 do 326+165). Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 7 na odcinku Wola Więcławska - Zerwana. Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości ponad 2 km (w km od 646+308 do km 648+412). Okres realizacji robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 7 w miejscowościach Lubień, Tenczyn i Krzeczów. Inwestycja obejmuje budowę chodnika o łącznej długości 1,5 km (w km: 713+894 – 714+032, 717+075 – 718+473). Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo lubelskie

Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112402L (ulica Dębowa) i drogą gminną  nr 112421L (ulica Świerkowa) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary" na obwodnicy Lublina w ciągu drogi krajowej nr 17. Zadanie polega na przebudowie istniejących skrzyżowań drogi krajowej nr 82 z drogami gminnymi (ul. Dębową i ul. Świerkową w m. Turka) na rondo turbinowe. Okres realizacji robót: 2018 - 2019

Budowa mostu przez rzekę Świnkę w ciągu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Bodaczów. W ramach zadania wybudowany zostanie nowy most (w km 257+202). Okres realizacji robót: 2020 r. (MI)