Przegląd prasy

Nadzór nad szkoleniami – warsztaty dla pracowników starostw

3 czerwca 2007

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 12 czerwca br. odbędą się warsztaty wspomagające dla pracowników starostw województwa dolnośląskiego, których tematem będzie "Nadzór starosty nad procesem szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami". W szkoleniu przewidziany jest udział specjalistów bezpośrednio wykonujących nadzór oraz pracownicy starostw odpowiadających za właściwą realizację tego nadzoru. Warsztaty są wspólnym przedsięwzięciem WR BRD we Wrocławiu i Sekretariatu Krajowej Rady BRD. Organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu przy współpracy WORD-ów w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Celem warsztatów będzie podniesienie jakości sprawowanego przez starostę nadzoru poprzez poznanie: obowiązującego w tym zakresie pełnego stanu prawnego; prawnych i organizacyjnych możliwości sprawowania nadzoru; metodyki kontroli ośrodków szkolenia kierowców i/lub pracy instruktorów,; metod oceny jakości procesu nauczania; zasad ustalania wniosków końcowych. Jako prowadzących warsztaty przewidziano: Zbigniewa Jarosza (sekretarz WR BRD), Tomasza Piętkę ( Ministerstwo Transportu) i Witolda Wiśniewskiego (prezes Grupy IMAGE).

Źródło Informacja własna