Przegląd prasy

Nowa odsłona ogólnopolskiego projektu informacyjno-edukacyjnego skierowanego do dzieci

31 maja 2023

Nowa odsłona ogólnopolskiego projektu informacyjno-edukacyjnego skierowanego do dzieci
(fot. ITD/MI)

Inauguracja „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka Tirka” w nowej odsłonie z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura.

Nowoczesna, interaktywna, atrakcyjna dla najmłodszych, ale przede wszystkim przekazująca wiedzę o najważniejszych zasadach brd - taka jest „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” w nowej odsłonie. W pierwszej lekcji unowocześnionego projektu wzięło udział ponad 70 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gaju w Małopolsce. Spotkanie edukacyjne z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego poprowadzili Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. - To, co się dziś dzieje w Gaju w gminie Mogilany, tuż za granicami Krakowa, to nauczanie od podstaw. Dzisiejsze wydarzenie nie jest pierwszym takim działaniem. Zostały one podjęte już przed kilku laty. Poza głównymi celami, dla których powołana jest Inspekcja Transportu Drogowego, edukacja najmłodszych stanowi istotny obszar jej działalności. Dzisiaj rozpoczynamy program, który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Dziś rozpoczynamy wielką ogólnopolską akcję zwiększenia świadomości wśród uczniów na temat brd i zasad, jakie powinno się stosować, aby to bezpieczeństwo stale podnosić - podkreślł Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ogólnopolska akcja rozpoczęła się w Gaju koło Krakowa. W pierwszej, inauguracyjnej lekcji nowej „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka Tirka” wzięli udział uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. - W ramach tego projektu chcemy przeszkolić 15 tys. dzieci na 250 lekcjach. Będą to lekcje stacjonarne odbywające się w szkołach, ale będą to również lekcje online prowadzone z siedziby GITD, ze specjalnych sal edukacyjnych. Unowocześnienie projektu i zwiększenie jego zasięgu było możliwe dzięki otrzymanemu dofinasowaniu z Funduszy Europejskich. Wzbogaciliśmy ten projekt o atrakcyjne, nowoczesne filmy edukacyjne, zakupiliśmy elementy odblaskowe, które otrzymają uczestnicy zajęć, sięgnęliśmy po nowe narzędzia edukacyjne. W ramach projektu, obok spotkań edukacyjnych, będą odbywały się wydarzenia towarzyszące - 3 imprezy plenerowe. Trwa również konkurs filmowy brd, do którego mogą jeszcze przystąpić szkoły z terenu całej Polski - mówił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Po raz pierwszy dzieci mogły zobaczyć przygody bezpiecznej ekipy Krokodylka Tirka w nowym cyklu filmów animowanych. Tirek wraz z Zebrą i Niedźwiadkiem zwracali uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych w podróży, ale również w trakcie zabawy. Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego, którzy poprowadzili pierwsze spotkanie edukacyjne, tłumaczyli, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, jak unikać zagrożeń, a wiedzę najmłodszych sprawdzali nie tylko w trakcie rozwiązywania interaktywnych zagadek, czy krzyżówki, ale również w miasteczku ruchu drogowego. - Ważne, aby najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego znali podstawowe zasady dotyczące poruszania się po drogach, kiedy są pieszymi, czy rowerzystami. Powinni wiedzieć, gdzie bezpiecznie się bawić - z daleka od drogi, jak bezpiecznie poruszać się rowerem, hulajnogą, jak być odpowiedzialnym pieszym. Mamy nadzieję, że ta wiedza zaprocentuje za kilkanaście lat, kiedy dzisiejsi uczestnicy zajęć staną się bezpiecznymi kierowcami - podkreślił Szef ITD.

Minister Infrastruktury, dziękując inspektorom ITD za zaangażowanie w działalność edukacyjną i realizację projektu, zwrócił uwagę, że edukacja jest jednym z elementów wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. - Bezpieczeństwo na polskich drogach ulega poprawie. Dane statystyczne z roku na rok potwierdzają, że zmniejsza się liczba wypadków, zmniejsza się liczba ofiar śmiertelnych. Ulega to zmianie. Rząd przyjął jako jeden ze swoich priorytetów - podniesienie bezpieczeństwa na drogach. Działamy w trzech obszarach. Pierwszy to inwestycyjny - nowoczesne, bezpieczne drogi szybkiego ruchu, to autostrady, ale szczególnie drogi ekspresowe. To setki, tysiące kilometrów nowych dróg oddanych do użytkowania. Ale to również drogi samorządowe, to rządowy fundusz rozwoju dróg, to ponad 20 tys. km gminnych i powiatowych, a także wojewódzkich. To także program 100 obwodnic. Do tego legislacja, zmiany w przepisach ruchu drogowego, które mają na celu zwiększenie konieczności postrzegania przepisów ruchu drogowego. I trzeci obszar to edukacja - mówił Andrzej Adamczyk.

Projekt „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” to ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3 szkoły podstawowej oraz ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowę podpisano 10 marca 2023 r. Wartość projektu oszacowano na 7,5 mln zł.

Źródło: ITD/Ministerstwo Infrastruktury