Przegląd prasy

Nowoczesne technologie dla poprawy bezpieczeństwa kierowców. CIECA 2019

10 czerwca 2019

Nowoczesne technologie dla poprawy bezpieczeństwa kierowców. CIECA 2019
51. Zgromadzenie Ogolne oraz Światowy Kongres CIECA. Tbilisi, 5-8 czerwca 2019 r. (od Lewej) Andrzej Grzegorczyk, Kacper Paterek - delegacja Fundacji Zapaobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polskiego Klastra Edukacyjnego (fot. archiwum Fundacja)

W dniach 5-8 czerwca w Tbilisi (Gruzja), odbyło się 51. Zgromadzenie Ogólne oraz Światowy Kongres CIECA. Przypomnijmy CIECA - The International Commission for Driver Testing - jest międzynarodową organizacją zajmującą się szkoleniem i egzaminowaniem kierowców. Obradom przewodniczyli: René Claesen, prezes CIECA; Hanna Hakanen wiceprezes stowarzyszenia oraz Nino Javakhadze wiceminister spraw wewnętrznych Gruzji. Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW.

W ramach obrad Zgromadzenia Ogólnego (6 czerwca br.) dokonano oceny działalności CIECA za roku 2018, w tym podsumowano zagadnienia dotyczące bilansu finansowego. W tej części obrad uczestniczyli członkowie zarządu oraz przedstawiciele ministerstw zainteresowanych krajów.

6 i 7 czerwca br. obradował Światowy Kongres CIECA. Występowali zrzeszeni członkowie-przedstawiciele organizacji i firm z całego świata. Polskę reprezentowali: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury - członka stałego CIECA: Bogdan Oleksiak, dyrektor i Tomasz Piętka, główny specjalista Departamentu Transportu Drogowego oraz reprezentujący - członka stowarzyszenia CIECA - Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, reprezentował ją wiceprezes Andrzej Grzegorczyk, natomiast w imieniu Polskiego Klastra Edukacyjnego aktywnie uczestniczył Kacper Paterek.

Przypomnijmy, iż od września ubiegłego roku Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym - Koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego - została decyzją Zarządu CIECA przyjęta do grona organizacji i agencji rządowych z całego świata, zajmujących się prawem jazdy.

Niezwykle interesujące były wystąpienia poświęcone szkoleniu kandydatów na kierowców, ośrodkom szkolenia i egzaminowania oraz zagadnienia wsparcia systemu szkolenia przez organizacje pozarządowe. Podejmowano kwestie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa jazdy w kontekście powstających wciąż nowych inteligentnych technologii jak: adaptacyjny tempomat, automatyczne hamowanie awaryjne, asystent utrzymania pasa ruchu, automatyczne parkowanie i rozpoznawanie znaków drogowych. Mówili członkowie CIECA z całego świata. Zaprezentowano działania krajowe, sformułowano wnioski. Głos zabrali przedstawiciele: Austrii, Belgii (bezpieczeństwo kierujących), Niemiec (nowoczesne technologie w szkoleniu i ich przydatność dla bezpieczeństwa), Wielkiej Brytanii (wizje rozwoju szkolenia instruktorów i egzaminatorów; rola dodatkowego wyposażenia pojazdów; bezpieczne zachowania kierowców-seniorów), Belgii (edukacja a technologie szkolenia), Estonii (edukacja publiczna w zakresie bezpieczeństwa - media oraz inne działania interaktywne), Finlandii (postęp w wydawaniu prawa jazdy), Holandii (nadzór nad automatycznym systemem szkolenia i egzaminowania), Irlandii (rola inteligentnego zarządzania prędkością w poprawie brd; nowoczesne materiały szkoleniowe), Gruzji, Austrii i Szwecji (wdrożenie nowoczesnych technologii do szkolenia), Norwegii (zastosowanie symulatorów dla unowocześnienia technologii szkolenia).

Przedstawiciel delegacji z Polski, Andrzej Grzegorczyk mówił o potrzebie stałego podnoszenia jakości szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców; wskazał na potrzebę synergii doświadczeń instytutów badawczych, środowisk biznesowych i szkół jazdy; przywoływał przykłady krajowych doświadczeń w zakresie organizacji warsztatów i prowadzenie wspólnych projektów badawczych; podkreślał znaczenie współpracy międzynarodowej, omawiając przykłady doświadczeń krajowych - współpracy z partnerami czeskimi, słowackimi i ukraińskimi. Z dużym zainteresowaniem obecnych spotkała się informacja o podjętej w Polsce społecznej inicjatywie powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.

Podsumowując obrady, René Claesen - prezes CIECA, zadał dwa wiodące pytania, wnioskując o ich rozważenie i ewentualne działania dla wdrożenia:

1 .Czy należy wprowadzić modelowe i standardowe szkolenia we wszystkich krajach, w tym przede wszystkim krajach europejskich?

2. Czy wprowadzić obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego instruktorów i egzaminatorów - z uwzględnieniem zagadnień pedagogiki i psychologii transportu?

Szczegółowe wnioski zostaną opracowane i ogłoszone w późniejszym terminie.

Andrzej Grzegorczyk, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym