Legislacja

UTO - rządowy projekt nowelizacji ustawy. Hulajnoga to pojazd!

10 czerwca 2019

UTO - rządowy projekt nowelizacji ustawy. Hulajnoga to pojazd!
Konferencja prasowa zapowiadająca nowe przepisy dot. urządzeń transportu osobistego. Ministerstwo Infrastruktury, 7.6.2019: (od lewej) Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury; Rafał Weber, wiceminister (fot. Jolanta Michasiewicz)

- Urządzenia transportu osobistego napędzane elektrycznie będą pojazdami - oświadczył wiceminister Rafał Weber w trakcie konferencji prasowej. - Po drugie - będą one plasowane w hierarchii prawnej na zasadach podobnych jak rowery - dodał. Przedstawiciele resortu infrastruktury przedstawili pakiet propozycji ws. uregulowania zasad ruchu urządzeń transportu osobistego (UTO).

Projekt i jego procedowanie. 7 czerwca br. w Ministerstwie Infrastruktury odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra Andrzeja Adamczyka oraz wiceministra Rafała Webera. Zapowiedziano nowe przepisy dotyczące urządzeń transportu osobistego. - Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to będzie ten czas, kiedy będziemy starali się wpisać projekt ustawy (o hulajnogach ) do prac rządu- powiedział dziennikarzom minister. Mam nadzieję procedować ten projekt zgodnie z procedurą legislacyjną. Projekt jest praktycznie gotowy- dodał. Przypomnijmy – obecnie w polskim porządku prawnym nie ma regulacji, które dotyczą hulajnóg, dziś ich użytkownicy są traktowani jak piesi, zobowiązani do korzystania z chodników. Hulajnóg dynamicznie przybywa, przepisy mają szansę być dostosowane do tych nowych technologii. Kiedy? Oczywiście po zakończeniu procesu procedowania rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Czyli kiedy? Są dwie możliwości – gdy podjęta zostanie decyzja o sprawdzonym ekspresowym trybie procedowania, może to być nawet czas tegorocznych wakacji. Przed nami trzy posiedzenia Sejmu (w czerwcu i lipcu). Ta druga możliwość, to wejście w życie tak oczekiwanych przepisów jesienią lub nawet późną jesienią.

Andrzej Adamczyk podkreślił, iż resort nie proponuje wprowadzenia "nadmiernych restrykcji wobec którejkolwiek z grup użytkowników dróg, a jedynie zapewnić wszystkim bezpieczeństwo". Minister mówił, że takie kraje jak Belgia, Norwegia i Dania już uregulowały problem UTO. Hiszpania, Francja i Niemcy są zaawansowane w pracach nad przepisami regulującymi te zagadnienia, dziś do nich dołącza Polska.

Zmiana przepisów dotycząca UTO powoduje konieczność zmian w ustawach: Prawo o ruchu drogowym, o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zakres zmian. Hulajnoga elektryczna to pojazd, zobowiązany do poruszania się ścieżką rowerową – to zasadnicze rozstrzygnięcie. 

W ustawie – Prawo o ruchu drogowym pojawi w par. 2 pojawi się nowa definicja: Urządzenie transportu osobistego: urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 g, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h.

W par. 2 w pkt 47 pomieszczona tam definicja roweru ma zostać uzupełniona: „… określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego. Dzięki temu doprecyzowaniu definicji roweru tymi samymi zasadami zostaną objęci użytkownicy UTO i rowerzyści.

Czyli rowerzyści – jak dotychczas – ale też poruszający się UTO będą zobowiązani do poruszania się: drogami dla rowerów, przejazdami dla rowerzystów, pasami ruchu dla rowerów lub jezdnią drogi, na której dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h.

W projekcie przewidziano także sytuacje wyjątkowe - wówczas użytkownik UTO będzie mógł poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większa niż 30 km/h wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Wówczas kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Resort przygotował także listę zachowań zabronionych kierującemu UTO. A tu: pozostawianie na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu, roweru oraz urządzenia transportu osobistego, jeżeli utrudnia to ruch lub zagraża jego bezpieczeństwu; ciągnięcie urządzeniem transportu osobistego innego pojazdu; używanie na drodze publicznej urządzenia wyposażonego w napęd elektryczny innego niż urządzenie transportu osobistego; korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych poza przypadkami określonymi wyjątkami; kierowania urządzeniem transportu osobistego osobie w wieku do lat 10.

R. Weber podkreślił, iż poruszający się hulajnogami, które są napędzane siłą mięśni, nadal będą traktowani jak piesi.

Wątpliwości, konsultacje i propozycje. Hulajnogi na chodnikach stanowią zagrożenie – to oczywisty fakt. We Francji w roku 2018 w wypadkach z udziałem elektrycznych hulajnóg odnotowano pięć ofiar śmiertelnych. Niestety nawet po wejściu w życiu projektowanych zmian w określonych sytuacjach UTO na nich pozostaną. Np. jeżeli skończy się droga rowerowa, a równolegle przebiegająca droga będzie przewidywała wyższe prędkości niż ograniczenie do 30 km/h. Wątpliwości budzi dolna granica wieku użytkowników UTO. Pojawiły się sugestie - iż wzorem europejskich rozstrzygnięć - powinna być ona określona nie 10 a 14-15 lat. Wobec faktu, iż użytkownicy w wieku pomiędzy 10 a 18. rokiem życia będą musieli posiadać kartę rowerową, stawiane jest pytanie o zakres egzaminu na tę kartę.

Minister Andrzej Adamczyk przypominał, że zanim projekt trafi do parlamentu będzie poddany opiniowaniu i konsultacjom, że resort uważnie śledzi dyskusje i propozycje pojawiające się w mediach, że o regulacje pytają posłowie itd. Redakcja PRAWA DROGOWEGO także zachęca do dyskusji, czekamy na wypowiedzi i propozycje zapisów w projekcie: tygodnik@prawodrogowe.pl

(jm)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Będą nowe przepisy dot. urządzeń transportu osobistego

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister Rafał Weber zaprezentowali propozycję zmian w prawie, które unormują status urządzeń transportu osobistego (uto), w tym hulajnóg elektrycznych.

- Zależy nam na tym, aby poziom bezpieczeństwa na polskich drogach i chodnikach był jak najwyższy. Dzisiaj stan prawny hulajnóg elektrycznych jest nieuregulowany. To stwarza zagrożenie dla pieszych. Musimy podjąć to wyzwanie. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, prezentujemy nasze propozycje - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

- Nowe technologie stawiają nowe wyzwania. Chcemy, aby prawo nadążało za zmieniającym się światem. Dlatego nowe przepisy określają ramy, w ramach których mogą funkcjonować nie tylko hulajnogi elektryczne, ale i wszystkie urządzenia transportu osobistego, które już się pojawiły i które w przyszłości mogą się pojawić - powiedział wiceminister Rafał Weber. 

Według propozycji Ministerstwa Infrastruktury, zostanie wprowadzona definicja urządzenia transportu osobistego. Zostanie ono zdefiniowane jako „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h”. Co więcej, do definicji roweru zostanie dodane zdanie „określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego”. Dzięki temu wszystkie te prawa i obowiązki, które dzisiaj obowiązują rowerzystów, będą mogły objąć także użytkowników urządzeń transportu osobistego.

Co do zasady, infrastrukturą drogową, przeznaczoną dla kierującym uto, będą:

- drogi dla rowerów,

- przejazdy dla rowerzystów,

- pasy ruchu dla rowerów,

- jezdnie dróg, na których dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h.

W przypadku braku takich elementów infrastruktury, użytkownik uto będzie mógł korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. W tej sytuacji będzie on zobowiązany jechać powoli i zachowywać szczególną ostrożność. Na chodniku pieszy będzie miał też pierwszeństwo.

Zabronione będzie pozostawianie uto na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu, zwłaszcza jeśli zagrażałoby to bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. Projekt zakłada także zakaz ciągnięcia innego pojazdu przez uto, używania na drodze publicznej urządzenia wyposażonego w napęd elektryczny innego niż uto, korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych poza przypadkami określonymi ww. wyjątkami oraz kierowania urządzeniem transportu osobistego osobie w wieku do lat 10.

Uprawnione do korzystania z urządzeń transportu osobistego będą osoby, które ukończyły 10 lat. W przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat do korzystania z uto będzie potrzebne posiadanie karty rowerowej.

Zgodnie z projektem, nowe przepisy weszłyby w życie 14 dni po ich ogłoszeniu. Dotychczasowi właściciele uto mieliby natomiast 6 miesięcy na dostosowanie swoich urządzeń do warunków technicznych, jakim muszą one podlegać zgodnie z zapisami nowej ustawy.

- Jesteśmy otwarci na głosy różnych środowisk. Chcemy, aby ten projekt wszedł w życie jak najszybciej, ale też nie uchylamy się od dyskusji na jego temat. Jestem przekonany, że dyskusja na ten temat będzie bardzo ciekawa. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe głosy – ekspertów, stowarzyszeń, samorządowców - jakie wpłynęły w tej sprawie do Ministerstwa - powiedział minister A. Adamczyk.