Przegląd prasy

Nowych dróg przybywa pięć razy szybciej niż rośnie na nich ruch

11 kwietnia 2011

W latach 2005 – 2010 średni dobowy ruch na sieci dróg krajowych w Polsce wzrósł o 22 proc. W tym samym czasie liczba kilometrów nowych autostrad i dróg ekspresowych  powiększyła się o 112 proc i wzrosła z 729 km do 1540 km. O ponad 25 proc. spadła również liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu GPR 2010 na drogach krajowych średni dobowy ruch (SDR), czyli liczba pojazdów, jakie ogółem w ciągu jednej doby poruszają się po wszystkich drogach krajowych wyniosła 9888. Była nieznacznie wyższa od średniej odnotowanej w czasie ostatniego badania GPR 2005 (8298). Do województw cechujących się najwyższymi wskaźnikami SDR trzeba zaliczyć: śląskie (18262), małopolskie (12953), łódzkie (11471), dolnośląskie (10913) i mazowieckie (10906). Najmniejszy ruch jest notowany na Warmii i Mazurach, w województwie podlaskim oraz zachodniopomorskim.

Do najbardziej popularnych wśród kierowców dróg Polsce należy zaliczyć:

- drogę S86 na odcinku Sosnowiec – Katowice, SDR – 104339 pojazdów na dobę,

- autostradę A4 w Katowicach, SDR – 75020 pojazdów na dobę

- droga krajowa nr 5 na odcinku Wrocław – Bielany Wrocławskie, SDR – 62187 pojazdów na dobę,

- droga krajowa nr 7 na odcinku Raszyn – Janki, SDR – 61240 pojazdów na dobę.

Zdecydowanie największą grupa pojazdów poruszających się po drogach krajowych są auta osobowe, stanowiące 70 proc. wszystkich. Niemal 15 proc. to samochody ciężarowe z przyczepami. Najmniej jest ciągników rolniczych oraz motocykli, choć w grupie jednośladów najszybciej przyrasta liczba pojazdów w porównaniu z rokiem 2005 – obecnie jest wyższa o dokładnie 121 proc.. Po raz pierwszy od wielu lat spadł ruch autobusów - o 18 proc. Największy SDR jest notowany na autostradach – 23285 pojazdów na dobę i na drogach ekspresowych – 19567 pojazdów na dobę.

Wzrost statystyk ruchu na drogach krajowych jest jednak pięć razy wolniejszy w ostatnich pięciu latach niż tempo budowania autostrad i dróg ekspresowych. Dzisiaj dróg o klasie A i S mamy w Polsce 1540 km, w 2005 roku było ich 729 km. Daje to wzrost o 112 proc. – nigdy w tak krótkim czasie w Polsce nie przybyło tak wielu nowych kilometrów dróg najwyższej jakości. Od 2005 roku do 2010 roku sieć dróg krajowych powiększyła się o 313,7 km autostrad oraz 497,5 km dróg ekspresowych a do tego 101 km autostrad zostało poddanych gruntownej przebudowie. Dodatkowo dzięki działaniom w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych “Drogi zaufania” polegających na pracach inżynierskich oraz edukacji kierowców o 25 proc. zmniejszyła się liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Oznacza to, że udało się uratować życie ponad 600 osób. Dodatkowo należy pamiętać, że w najbliższych latach zostanie utrzymane wysokie tempo oddawanych do użytku inwestycji na sieci dróg krajowych. W 2011 roku planowane jest uruchomienie 356 km nowych dróg krajowych, w tym ponad 255 km autostrad. W 2012 roku liczba nowych inwestycji będzie jeszcze większa – ponad 915 km, w tym ponad 488 km autostrad.