Przegląd prasy

O bezpieczeństwie w transporcie drogowym bez…

13 września 2017

O bezpieczeństwie w transporcie drogowym bez…

W dniach 8-9 września 2017 roku w Tęgoborzy odbyła się doroczna konferencja przewoźników drogowych pod hasłem „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym - sytuacja polskiego transportu w świetle nowych i projektowanych regulacji prawnych w UE”. Organizatorami Konferencji były: Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „ Galicja” oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z Kielc.

W Konferencji wzięło udział przeszło 500 uczestników reprezentujących przede wszystkim przewoźników drogowych. W tym gronie znalazła się na razie nieliczna grupa uczestników Forum Wykładowców Szkolących Kierowców Zawodowych, które zainaugurowało swoją działalność w miesiącu czerwcu br. Takie spotkania pozwalają przewoźnikom przekazać swoje uwagi do procesu szkolenia kierowców, a w druga stronę przybliżają wykładowcom najbardziej nurtujące problemy branży transportowej.

W trakcie Konferencji wysłuchaliśmy jeszcze szeregu innych interesujących wystąpień, trudnych do omówienia ze względu na ograniczenia techniczne. Natomiast wszystkie zasługiwały na uwagę, gdyż były bliskie problemom codziennej działalności transportowców. Martwi jedynie bardzo skromna reprezentacja przedstawicieli władz, którzy mogliby wynieść z niej wiele interesujących doświadczeń i uwag w zakresie aktualnej trudnej sytuacji firm transportowych na krajowym i międzynarodowym rynku.

Konferencja mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu Partnerów, a przede wszystkim gospodarza imprezy p. Piotra Litwińskiego - prezesa OZPTD.

Opr. Marek Górny (Kraków)