Przegląd prasy

Od jutra odpłatnie czy nie? Oczekując na komunikat PWPW

14 czerwca 2021

Od jutra odpłatnie czy nie? Oczekując na komunikat PWPW
(fot. screen)

Branża szkoleniowców w zakresie nauki jazdy pojazdami mechanicznymi oczekuje na komunikat PWPW. Według nieoficjalnych informacji przesunięty zostanie termin nieodpłatnego korzystania z funkcjonalności Portalu OSK. Oczekiwane - informacje potwierdzone - udostępnimy na naszych łamach w trybie pilnym. Tymczasem kilka przypomnień.

W dniu 1. kwietnia br. zmieniony został regulamin określający warunki świadczenia usług za pośrednictwem Portalu OSK przez Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych S.A. Ośrodki szkolenia kierowców z niepokojem dowiedziały się, iż do 14. czerwca 2021 r. dostęp do pakietu może być – obok przedpłaconego i abonamentowego – także nieodpłatny. Począwszy od dnia 15. czerwca nieodpłatne pozostają następujące funkcjonalności: możliwość eksportu danych dla Administratora OSK; możliwość usunięcia konta całego OSK oraz wykupienie dostępu do Odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK. Z tą samą datą – 15.6.2021 r. - przewidziano następujący zakres usług odpłatnych:

- prowadzenie ewidencji kursantów;

- możliwość pobierania Profilu Kandydata na Kierowcę;

- aktualizacja/Zwrot Profilu Kandydata na Kierowcę;

- modyfikacja danych przedsiębiorcy (infrastruktura, zatrudnienie);

- możliwość logowania i dostępu do harmonogramu, egzaminu przez kursanta;

- prowadzenie ewidencji kursów;

- zarządzanie flotą – informacje o kończących się badaniach technicznych, polisach;

- tworzenie harmonogramu zajęć teoretycznych, praktycznych;

- możliwość wprowadzania informacji o planowanym egzaminie;

- elektroniczna lista obecności z możliwością wydruku;

- możliwość dodawania załączników;

- zarządzanie ilością godzin zajęć praktycznych/teoretycznych dla poszczególnych kursów;

- zarządzanie opłatami za poszczególne kursy, zajęcia dodatkowe;

- harmonogram obciążenia sal wykładowych w określonym czasie;

- elektroniczna komunikacja z Portalem Starosty;

- elektroniczna książka prowadzonych zajęć;

- elektroniczka karta prowadzonych zajęć;

- obsługa oddziałów/filii;

- egzamin wewnętrzny;

- aplikacja mobilna;

- zapis na egzamin w WORD;

- obsługa ewniosków;

- serwis prawny;

- wizytówka;

- płatności;

- nauka online/egzamin wewnętrzny;

- obsługa Profilu Kierowcy Zawodowego;

- prowadzenie Ewidencja Kierowców Zawodowych;

- prowadzenie kursów/szkoleń dla kierowców zawodowych.

Licencje - udzielane przez PWPW na rzecz OSK licencje na korzystanie z Zasobu Portalu OSK, których warunki i zakres określa szczegółowo par. 7 Regulaminu. I tu doprecyzowano, iż przystąpienie do ogólnych warunków umowy dostępu do Portalu OSK w zakresie Odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK następuje w momencie złożenia zamówienia i wniesienia przez OSK, OS opłaty wg Cennika za pośrednictwem Info-Car zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Portalu OSK. PWPW w ramach Portalu OSK udziela licencji (bez prawa do udzielania sublicencji). Jak oświadcza PWPW – posiada prawo do udzielania licencji. Integralnym elementem przywołanego Regulaminu jest cennik świadczonych usług.

Regulamin obowiązujący z dniem 1 kwietnia 2021 r. (tekst) [kliknij].