Przegląd prasy

Od wczoraj EETS działa także w Polsce

18 października 2022

Od wczoraj EETS działa także w Polsce
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Od 17 października 2022 r. na terenie Polski zaczęła działać europejska usługa opłaty elektronicznej - EETS. Jak podkreślają transportowcy to znaczne ułatwienie dla firm realizujących przejazdy/przewozy na ternie Unii Europejskiej.

EETS - anglojęzyczny skrót od nazwy European Electronic Toll Service czyli Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej.

Cel. Rozwiązanie umożliwia dokonywanie opłat za przejazd drogami objętymi elektronicznym poborem opłat na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. W tym celu niezbędne jest jedynie posiadanie stosownego urządzenia pokładowego. Jak czytamy na oficjalnej stronie e-toll: EETS jest Europejską inicjatywą powstałą na podstawie doświadczeń związanych z podobnymi projektami na szczeblu regionalnym. Głównym celem UE było ujednolicenie sposobów poboru opłat praz otwarcie rynku na zewnętrzne firmy oferujące użytkownikom konkurencyjne warunki.

Europejska Usługa Poboru Opłaty Elektronicznej jest narzędziem umożliwiającym osiągnięcie celu, jakim jest interoperacyjność europejska. Pod pojęciem interoperacyjności europejskiej należy rozumieć stworzenie użytkownikom możliwości uiszczania opłat za przejazdy drogami płatnymi na terenie Unii Europejskiej w ramach jednej umowy zawartej z Dostawcą EETS i za pomocą jednego urządzenia pokładowego (OBE).

Podstawa prawna. Zarówno Poborcy Opłat, jak i Dostawcy EETS bazują w tym zakresie na:

- Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z dn. 19 marca 2019 oraz jej Aktach - Wykonawczym i Delegowanym [kliknij],

- Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dn. 29 kwietnia 2004r. wraz z Decyzją Komisji 2009/750/WE  z dn. 6 października 2009 r.

Użytkownicy EETS. Dzięki usłudze EETS użytkownikom dróg wystarczy jedno urządzenie, za pomocą którego będą mogli uiszczać opłaty za przejazd po drogach objętych elektronicznym poborem opłat na terenie całej Unii Europejskiej. Dokładnie potrzebne są: jedna umowa, jedno urządzenie pokładowe, tzw. OBU oraz jedno konto użytkownika.

Wysokość opłaty elektronicznej pobieranej w systemie e-TOLL przez Szefa KAS i wszystkich dostawców usługi EETS jest taka sama. Obsługa użytkowników systemu e-TOLL leży po stronie Dostawcy EETS, z którym użytkownik zawarł umowę.

Jak skorzystać z usługi EETS? Aby skorzystać z usługi Dostawcy EETS, konieczny jest bezpośredni kontakt z jego oddziałem lub postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi stronie internetowej Dostawcy EETS. Obecnie na terenie obszaru poboru opłat zarządzanym przez Szefa KAS żaden Dostawca EETS nie świadczy jeszcze usługi EETS. Aktualnie trwa procedura akredytacyjna pierwszych Dostawców EETS. Informacje o akredytowanych Dostawcach EETS umieszczane zostaną na stronie internetowej KAS w zakładce dotyczącej EETS.

Umowa z pierwszym dostawcą EETS w Polsce - Telepass S.p.A została podpisana 14 lutego 2022 r. Trwa procedura akredytacyjna Dostawcy, a usługa EETS zostanie uruchomiona po zakończeniu tego procesu.

Informacje o Dostawcach EETS zarejestrowanych w Polsce dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: Krajowy Elektroniczny Rejestr Obszarów EETS i Dostawców EETS - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl).