Przegląd prasy

Ogólnopolskie posiedzenie Sekretarzy Wojewódzkich Rad BRD w Krakowie

3 października 2022

Ogólnopolskie posiedzenie Sekretarzy Wojewódzkich Rad BRD w Krakowie
Kraków, 30 września 2022 r. uczestnicy Ogólnopolskiego Posiedzenia Sekretarzy Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. (od lewej) Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady BRD, sekretarze Wojewódzkich Rad BRD: Marek Staszczyk, Województwo Kujawsko-pomorskie, Katarzyna Dobrzańska-Junco, Województwo Małopolskie, Janusz Stachowicz, Województwo Podkarpackie, Dominik Grabowski, Województwo Opolskie, Mirosław Oliferuk, Tomasz Matuszewski, Województwo Mazowieckie, Województwo Podlaskie, Janusz Freitag, Województwo Śląskie, Renata Bielecka, Województwo Lubelskie, Marek Pasek, Województwo Lubuskie (fot. MWR BRD)

29-30 września br. w Krakowie odbyło się Ogólnopolskie Posiedzenie Sekretarzy Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W całej Polsce mamy 16 Wojewódzkich Rad BRD oraz 16 Sekretarzy.

W spotkaniu udział wzięli: Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady BRD, Tomasz Matuszewski Sekretarz Mazowieckiej Rady BRD, Marek Pasek Sekretarz Lubuskiej Rady BRD, Janusz Stachowicz Sekretarz Podkarpackiej Rady BRD, Renata Bielecka Sekretarz Lubelskiej Rady BRD, Janusz Freitag Sekretarz Śląskiej Rady BRD, Dominik Grabowski Sekretarz Opolskiej Rady BRD, Marek Staszczyk Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Rady BRD, Mirosław Oliferuk Sekretarz Podlaskiej Rady BRD oraz Katarzyna Dobrzańska-Junco, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

Wymiana doświadczeń oraz informacji nt. bieżących działań w Radach, ustalenie wspólnych ram Wojewódzkich Programów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030, omówienie możliwości prowadzenia wspólnych działań oraz kampanii to tylko niektóre z poruszanych kwestii.

- Wojewódzkie Rady BRD powinny być efektywnie wykorzystywane do przepływu wiedzy, wymiany informacji, korzystania z bogatych, wieloletnich doświadczeń ich członków. W jednym miejscu spotykają się przedstawiciele instytucji z których każda z osobna ma wpływ na bezpieczeństwo, posiada ogromną wiedzę i praktyki z wielu lat. Nie zawsze chodzi o odkrywanie nowych lądów. Często to, co powoduje sukces to właśnie współpraca, przepływ informacji oraz połączenie działań. Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, WORDy, Policja, Straż, Pogotowie, Kuratorium Oświaty, Zarządcy Dróg, ITD, GDDKiA, organizacje pozarządowe, media, Zarządy Powiatu, przedstawiciele Wójtów, Burmistrzów lub Prezydentów Miast: Wojewódzkie Rady mają ogromny potencjał, którego nie zawsze dostrzegamy, a który należy wykorzystać właśnie w celu jeszcze większej poprawy BRD. Współpraca na wyższym poziomie - pomiędzy Radami w różnych województwach to naturalna konsekwencja tej poprzedniej. Między innymi na takich podstawach działa tzw. Bezpieczny System. Połączone działania skierowane jednocześnie na wszystkie obszary BRD oraz komunikacja i współpraca pozioma jak i pionowa: od gmin poprzez powiaty, województwa, kraj - to kierunek, którym powinniśmy dalej podążać. Spotkanie w Krakowie pokazało jak wiele działań prowadzonych jest w każdym z regionów, jaki potencjał rozwoju i  współpracy mają Rady i jak ważną rolę pełni w nich każdy z przybyłych Sekretarzy”- podkreśla Katarzyna Dobrzańska-Junco.

Podczas spotkania przewodniczącemu Rady, wicemarszałkowi Małopolski p. Łukaszowi Smółce zostało wręczone w imieniu Europejskiej Federacji FEVR symboliczne podziękowanie za działania na rzecz opieki powypadkowej w Małopolsce, ponieważ w tym samym tygodniu również w Krakowie zorganizowano Walne Posiedzenie członków FEVR (przedstawicieli organizacji zajmujących się opieką powypadkową z Hiszpanii. Włoch, Francji, Niemiec, Czech, Irlandii, Portugalii, Polski oraz Grecji.

Posiedzenie FEVR w Krakowie. Posiedzenie Sekretarzy zakończyła wizyta w stowarzyszeniu Przejście w Zabawie koło Tarnowa (członka MWRBRD): zapalenie symbolicznego światła pamięci pod jedynym w Polsce pomnikiem dedykowanym pamięci ofiar wypadków drogowych. To także w tym miejscu ofiary wypadków drogowych mogą znaleźć pomoc – w ciągu całego roku odbywają się tam warsztaty dla ofiar (pomoc psychologiczna) oraz realizowane są grupy wsparcia pomiędzy rodzinami.

Źródło: Małopolska Wojewódzka Rada BRD