Przegląd prasy

Ośrodki egzaminowania/egzaminatorzy: oczekiwanie zmian i kolejny apel do rządu

22 marca 2022

Ośrodki egzaminowania/egzaminatorzy: oczekiwanie zmian i kolejny apel do rządu
17.3.2022. Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (fot. Polskie Regiony)

W miniony czwartek, 17 marca br. w formule on-line odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. To kolejna debata poświęcona sytuacji finansowej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Kolejny apel do rządu.

Związek Województw RP zainicjował kolejna debatę poświęconą sytuacji finansowej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. 17 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. ZWRP po raz kolejny zaapelował do rządu o pilne podjęcie działań mających na celu utrzymania czy przywrócenia płynności finansowej tych jednostek. Przypomnijmy za jeden z głównych powodów pogarszającej się sytuacji finansowej ośrodków egzaminowania uznano utrzymywany od 2013 roku niezmienionej wysokości opłat za przeprowadzane egzaminy państwowe, przy jednoczesnym znacznym wzroście kosztów z ich organizacją oraz bieżącym utrzymaniem ośrodka: podwyżki cen towarów, paliw, energii elektrycznej i gazu. I oczywiście czynnik kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom WORD oraz zdającym wobec pandemii. Równolegle odnotowywana jest tendencja utrzymującego się niżu demograficznego w grupie wiekowej osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz związany z nim spadek liczby osób egzaminowanych. ZWRP zwraca uwagę na pogarszająca się sytuację ekonomiczną egzaminatorów - wysokość ich wynagrodzenia reguluje rozporządzenie (sic!)… z dnia 11 października 2007 r., którego nie zmieniono w tym zakresie do dnia dzisiejszego. Ta sytuacja powoduje, iż zainteresowanie tym ważnym, ale też pełnym ryzyka zawodem spada, więcej odnotowywane są rezygnacje z zawodu obecnie zatrudnionych egzaminatorów. Jak ocenia ZWRP niepokojące jest to, że obecnie średni wiek egzaminatora przekracza 50 lat, co potwierdza brak zainteresowania tym zawodem wśród ludzi młodych.

Jak się dowiadujemy - podczas posiedzenia dyskutowano również o propozycjach i kierunkach zmian legislacyjnych. W posiedzeniu resort infrastruktury reprezentowali: Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego oraz Marcin Przychodzki dyrektor Departamentu Prawnego.

Problem sytuacji finansowej WORDów ponownie będzie omawiany najbliższym posiedzeniu zespołu. (jm)