Przegląd prasy

Oszuści oferują informacje o punktach karnych

12 kwietnia 2012

22bc316a3a520d7ab980fc8cda1f3729d64e2ead

d824eb7ffb7b0f4ee25e433d7f1f9d809f6a0c76

(Fot.: PD@N 424-17-18)

Jak poinformowała stacja TVN w programie” Dzień Dobry TVN” w internecie pojawili się oszuści, którzy z jednej ze stron internetowych oferują - odpłatnie - informacje o zgromadzonych punktach karnych i fotkach z fotoradaru. Policjanci apelują - to oszustwo, dostęp do bazy informacji i udziela takich informacji ma wyłącznie policja. Przywołana strona internetowa - zarejestrowana w jednym z dalekich krajów (sic! Nikozja na Cyprze) - jest oszustwem. Policjanci radzą, aby nie odpowiadać na sms-y i e-maile oszustów i hochsztaplerów - podkreślał mł. insp. Marek Konkolewski (fot.) z Biura Ruchu Drogowego w KGP. Taka oszukańcza informacja przesłana sms-em kosztuje 30 zł - nie wchodźmy nawet na taką stronę. Konkolewski podkreśla - policja udziela takiej informacji bezpłatnie.

Jak sprawdzić “dorobek punktów karnych”? - Na podstawie art. 130 ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W ewidencji tej rejestrowane są popełnione przez kierowcę wykroczenia drogowe wraz z odpowiadającą im liczbą punktów. Liczba przypisywanych punktów wynika z wykazu naruszeń przepisów ruchu drogowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Osoba zainteresowana ilością posiadanych przez siebie punktów ma prawo uzyskać od Policji informację albo zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informację taką można uzyskać w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych w każdej jednostce Policji. Należy mieć ze sobą dowód osobisty i prawo jazdy.

Dla przykładu procedura otrzymywania informacji ustnej, ale też uzyskania zaświadczenia o stanie punktów karnych udzielanych w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Informacje o punktach karnych

Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji (§ 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, Dz. U. Nr 236, poz. 1998 ze sprost.).

Aby taką informację uzyskać należy osobiście zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

W Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego można uzyskać wyłącznie osobiście:

We wtorki i czwartki w godzinach od 13.00 do 15.00

Informacji ustnej osobie zainteresowanej udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej telefonicznie, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia (pismo do Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim) należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Podstawa prawna: Część II poz. 21 Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późń. zm.).

Podania dotyczące wydania zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego można składać w Zespole Prezydialnym lub u Dyżurnego tutejszej Komendy.