Legislacja

Nie ma edukacji komunikacyjnej młodzieży. A co z młodymi kierowcami?

22 marca 2017

Nie ma edukacji komunikacyjnej młodzieży. A co z młodymi kierowcami?
(fot. MIB)

Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy powołanego jesienią 2016 r. przez ministra transportu

Komunikatów o pracach nie ma. Nadal nie ma oficjalnej informacji o projekcie noweli ustawy o kierujących pojazdami, który od kilku miesięcy przygotowuje powołany przez ministra transportu Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Są jedynie niepotwierdzone informacje. Pierwszą i jedyną oficjalną informację publikowaliśmy we wrześniu ub. roku. Na decyzje i chociażby krótkie informacje o nich niecierpliwie czeka branża szkoleniowa jak i egzaminacyjna. Powyższy wywód ma na celu powiedzenie naszym Czytelnikom, iż informacje i efektach prac Zespoły pochodzą z niepotwierdzonych źródeł.

Bez wychowania komunikacyjnego, bez e-learningu, bez szkolenia doskonalącego technikę jazdy? Chcielibyśmy poruszyć niezwykle poruszające zagadnienie odstąpienia od obligatoryjnego szkolenia młodych kierowców. I dalszego efektu takiej decyzji – upadku Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy. Część z nich już działa, kilka jest w budowie. Dowiadujemy się, że ODTJ-otom ma być „zabrany” obowiązkowy kurs doskonalenia techniki jazdy młodych kierowców. Pomysł niezwykle kontrowersyjny. Natychmiast pytamy - czy ewentualna, właśnie taka decyzja nie wpłynie na dalsze pogorszenie się, już gorszego (patrz: statystyki wypadków drogowych w 2016 r.), bezpieczeństwa na polskich drogach! Przypomnę, iż o bezpieczeństwie przyszłych użytkowników dróg zapomniano już w trakcie prac nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. W ich trakcie odebrano młodzieży szkolnej wychowanie komunikacyjne! Dzisiaj dosiadujemy się o skróceniu cyklu szkoleniowego młodych kierowców! O zmianie przepisów regulujących tzw. okres próbny! O przeniesieniu szkolenia praktycznego z ODTJ do ośrodków szkolenia! Więcej, mówi się także o pomysłach odstąpienia nawet od e-learningu!

Dyrektorzy apelują. Dyrektorzy ośrodków egzaminowania (28. lutego br.) skierowali do ministra infrastruktury i budownictwa swoje stanowisko w zakresie dotyczącym regulacji prawnych związanych ze szkoleniem kierowców w okresie próbnym. Po pierwsze - zwracają uwagę na pogardzający się stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Po drugie – piszą o możliwości pogłębienia tego procesu. Z troską o uczestników ruchu drogowego piszą: - Wydaje się, iż zapewnienie możliwości legislacyjnych w zakresie obowiązywania rozwiązań, których wprowadzenie wprost przekłada się na zwiększenie umiejętności kierujących pojazdami winno być uznane za priorytetowe. Dla uzasadnienia swojego stanowiska dyrektorzy przywołują twarde statystyki wskazujące na zachowania na drogach młodych kierowców, który giną najczęściej. – W 2016 roku kierujący w wieku 18-24 lata byli sprawcami 5.823 wypadków (20% wypadków powstałych z winy kierujących), w których zginęły 542 osoby, 7.790 zostało rannych. Podkreślenia wymaga, iż liczba wypadków spowodowanych przez tę grupę kierujących zwiększyła się o 240 (+4,3%), liczba osób zabitych o 64 (+13,4%) zaś liczba osób rannych o 284 (+3,8%) – (źródło: policja.gov) – piszą. – Główną przyczyną powodowanych przez kierowców w wieku 18-24 lat wypadków było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka. – konkludują.

A w innych krajach? – Z powyższych względów wysoka zasadność wprowadzenia rozwiązania w postaci okresu próbnego dla młodych kierowców połączonego z obowiązkiem ukończenia szkolenia obejmującego zagadnienia teoretyczne i elementy praktyki została zauważona w wielu krajach europejskich i jest stosowana. Okres próbny wprowadzono m.in. w Austrii, Szwecji, Luksemburgu, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Irlandii, Portugalii czy Finlandii. W Wielkiej Brytanii obowiązuje system pass plus, przeznaczony przede wszystkim dla początkujących kierowców, posiadających prawo jazdy od roku, wprowadzony w celu doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdu, w formie kursu obejmującego aspekty praktyczne jazdy w różnych warunkach drogowym – podkreślają autorzy listu.

Zespół pracuje. Jak dowiadujemy się w dniu dzisiejszym Zespół będzie kontynuował prace nad projektem i zmianami. Pytamy więc: - To jak chronić nasze dzieci i młodzież?

Ten, nadzwyczaj ważny, temat będziemy kontynuowali, zachęcamy do wypowiedzi na naszych łamach.

Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS

e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl