Przegląd prasy

Pierwsze kontrole w ramach monitorowania drogowego przewozu towarów

28 maja 2017

Pierwsze kontrole w ramach monitorowania drogowego przewozu towarów
(fot. KWP w Kielcach)

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wraz z funkcjonariuszami celno-skarbowymi przeprowadzili pierwsze kontrole pojazdów ciężarowych ukierunkowane na przewóz tak zwanych „towarów wrażliwych”. Działania przeprowadzono w ramach nowych uprawnień dotyczących monitorowania drogowego przewozu towarów.

W Miedzianej Górze policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej w Kielcach przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na przewóz tak zwanych „towarów wrażliwych” określonych w ustawie z dnia 9 marca 2017 r.osystemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708).

Funkcjonariusze w ramach nowych uprawnień nadanych ww. ustawą, sprawdzali pojazdy ciężarowe przewożące głównie paliwa oraz inne materiały, pod kątem wymaganego numeru referencyjnego SENT oraz zgodności zgłoszonego towaru ze stanem faktycznym.  W trakcie prowadzonych działań nie zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie stosowania się do zapisów ustawy przez nadawców, odbiorców lub kierujących pojazdami.

Były to pierwsze takie kontrole prowadzone przez policjantów drogówki w naszym regionie, jednak nie ostatnie. Funkcjonariusze w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości, tego typu akcje będą powtarzane cyklicznie.