Przegląd prasy

Po raz kolejny o potrzebie poprawy skuteczności systemu fotoradarowego

3 marca 2021

Po raz kolejny o potrzebie poprawy skuteczności systemu fotoradarowego
Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Kraków, VIII Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (fot. GITD)

Odbyły się VIII Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wśród dyskutantów odnotowaliśmy wystąpienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego - Alvina Gajadhura. W ramach konferencji zorganizowano panel ekspercki zatytułowany: „Narodowy Program BRD 2021-2030. Zmiany w przepisach prawa dotyczące brd - procedowane zmiany i dalsze potrzeby”. Wówczas też szef ITD mówił – po raz kolejny zresztą - o planowanych zmianach w przepisach ruchu drogowego. A dokładnie o potrzebie zwiększenia skuteczności systemu fotoradarowego.

- Urządzenia systemu CANARD pracują w najbardziej niebezpiecznych miejscach. System zarejestrował w ubiegłym roku ponad 1 mln 370 tys. naruszeń. W czasie pandemii koronawriusa liczba zarejestrowanych przez urządzenia naruszeń spadła o ok. 15 proc., ale niestety o ok. 15 proc. wzrosła liczba tych najcięższych przekroczeń, przypadków kiedy kierowcy w obszarze zabudowanym przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h - mówił Alvin Gajadhur. ITD realizuje projekt „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ponadto rozbudowuje i modernizuje system CANARD. Nowe przepisy miałyby wpływać na zachowania kierowców i poprawę brd. Czyli w tzw. ustawie fotoradarowej powinny się znaleźć przepisy zapewniające nieuchronność kary, zdyscyplinować kierowców. Jednocześnie konieczne byłyby działania edukacyjne oraz prewencyjne.

GITD przywołał pomysł karania właściciela pojazdu za niewskazanie sprawcy zarejestrowanego przez fotoradar wykroczenia. Kara bylaby nakładana w trybie administracyjnym. Obok grzywny kierowcy miałyby zostać przypisane tzw. punkty karne. Nie jest to nowy pomysł, dziwnie cyklicznie od kilku lat wraca i dalej nic. W styczniu ubiegłego roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego zorganizował debatę „Bezpieczeństwo ruchu drogowego, tam także podejmowane były te kwestie [kliknij]. A. Gajadhur, iż projekt jest już gotowy, miał informować w mediach społecznych. Resort infrastruktury nie wypowiada się w tej kwestii. (jm)