Przegląd prasy

Pomysł na dodatkowe oznaczenie właściwego kierunku jazdy

4 marca 2022

Pomysł na dodatkowe oznaczenie właściwego kierunku jazdy
Zgłaszający interpelację proponuje, aby po prawej stronie drogi na barierach energochłonnych lub ekranach dźwiękochłonnych były po ich prawej stronie malowane strzałki (odpowiedniej wielkości i co określoną liczbę metrów np. 100) wskazujące prawidłowy kierunek jazdy (fot. Jolanta Michasiewicz/grafika Grupa IMAGE)

Poseł Paweł Poncyljusz zgłosił do ministra infrastruktury interpelację (interpelacja nr 31738 [kliknij]) w sprawie potrzeby zaznaczenia strzałką na barierach energochłonnych lub ekranach dźwiękochłonnych właściwego kierunku jazdy. Czy ministerstwo zainteresuje się propozycją?

1 marca br. poseł Paweł Poncyljusz dostrzegając wielokrotnie powtarzające się przypadki tzw. jazdy pod prąd zgłosił bardzo ważną dla bezpieczeństwa ruchu drogowego interpelację. Otóż postuluje zaznaczenia strzałką na barierach energochłonnych lub ekranach dźwiękowych właściwego kierunku jazdy. Uzasadnia: - Do mojego biura poselskiego w Rzeszowie zwracają się kierowcy informujący, że nie wszędzie wjazd na drogę jest w wystarczający sposób oznakowany, a popełnienie błędu skutkuje "jazdą pod prąd” nawet na odcinku wielu kilometrów. Brak strzałek na barierach energochłonnych lub ekranach dźwiękochłonnych nie pozwala uświadomić kierowcy, że jedzie w przeciwnym kierunku do dozwolonego. Aby zwiększyć bezpieczeństwo jazdy i umożliwić kierowcy zorientowanie się, że jedzie w niewłaściwym kierunku, zdaniem tych kierowców wskazane byłoby, aby po prawej stronie drogi na barierach energochłonnych lub ekranach dźwiękochłonnych były po ich prawej stronie malowane strzałki (odpowiedniej wielkości i co określoną liczbę metrów np. 100) wskazujące prawidłowy kierunek jazdy. Zorientowanie się w porę, że pojazd jedzie "pod prąd" pozwoli zapobiec wielu bardzo groźnym w skutkach wypadkom.

Wnioskujący pyta ministra: - Czy ministerstwo, dbając o wzmocnienie bezpieczeństwa na drogach, przychyli się do propozycji oznaczania strzałkami prawidłowego kierunku jazdy na barierach energochłonnych lub ekranach dźwiękochłonnych i podejmie w tym zakresie stosowne prace? (jm)