Przegląd prasy

Poseł Cezary Grabarczyk pyta

7 stycznia 2019

Poseł Cezary Grabarczyk pyta
Cezary Grabarczyk, od 2001 poseł na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji, wicemarszałek Sejmu VII kadencji, w latach 2007–2011 minister infrastruktury, w latach 2014-2015 minister sprawiedliwości

W grudniu ubiegłego roku w sprawie poboru opłat drogowych do ministra infrastruktury zwrócił się poseł, członek Komisji Infrastruktury, Cezary Grabarczyk.

W trakcie obrad sejmowej Komisji Infrastruktury, która obradowała 17 lipca 2018 r. poseł Cezary Grabarczyk mówił: - Elektroniczny system poboru opłat do tej pory przyniósł dochody rzędu przekraczającego 10 mld złotych. (…) Czy Inspekcja Transportu Drogowego jest gotowa do tak szybkiego wdrażania postanowień rozporządzenia w tej sprawie? - konkludował. Dziś - już po przekazaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (listopad 2018) zarządzania systemem viaTOLL Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. - Eksperci inspektoratu zakładają, że obecnym systemem e-myta będą zarządzać najwyżej trzy lata. W tym czasie zamierzają zbudować i przygotować do wdrożenia nowy model opłat drogowych. W związku powyższym wnoszę o informację - pisze minister:

Ile wyniosły koszty utrzymania systemu viaTOLL w latach 2011-1018 (w rozbiciu rocznym)?

Ile wyniosły całkowite wpływy z systemu viaTOLL w latach 2011-2018 (w rozbiciu rocznym)?

Ile kilometrów dróg obejmował w kolejnych latach swym zasięgiem system (w rozbiciu rocznym)?

Na jakim etapie jest proces ujednolicania systemu poboru myta za przejazd i jak będzie wyglądał nowy model opłat drogowych (czy rozważane jest wprowadzenie systemu winietowego etc.)?

Podobnie jak poseł Grabarczyk, ciekawi jesteśmy analizy resortu? (jm)