Przegląd prasy

Przyjazna komunikacja to poprawa brd - mówiono w WORD Suwałki

9 listopada 2021

Przyjazna komunikacja to poprawa brd - mówiono w WORD Suwałki
Grzegorz Wilczyński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach (fot. mat. prasowe)

„Przyjazna komunikacja to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” pod takim hasłem odbyła się konferencja, którą zorganizował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, a współorganizatorami była Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

Została ona objęta honorowym patronatem: Jarosława Zielińskiego - posła na Sejm RP i Przewodniczącego Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego.

W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, firm transportowych, dyrektorzy szkół, właściciele ośrodków szkolenia kierowców, przedstawiciele branży motoryzacyjnej i transportowej, samorządowcy z regionu oraz studenci.

Grzegorz Wilczyński - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach po przywitaniu uczestników przedstawił tematykę konferencji opartą na trzech głównych obszarach:

* Komunikacja i rozwój dróg w regionie. Region północno-wschodniej Polski zaczyna w ostatnich latach nadrabiać zaległości w budowie infrastruktury drogowej. Podczas konferencji mocno zaakcentowany został temat jakościowej realizacji drogi krajowej S8, która jako wątek główny spięła ogólne informacje o stanie i poprawie jakości dróg w regionie.

* Inteligentne systemy transportowe (ITS). Zdefiniowany został on w ustawie o ruchu drogowym. Obejmuje systemy oparte na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych w obszarach obejmujących infrastrukturę (w tym przede wszystkim drogi), pojazdy i ich użytkowników, zarządzanie ruchem i mobilnością.

* Logistyka i transport. Możliwość korzystania z dróg z ITS-em to znaczące skrócenie czasu pracy kierowców (od 18 do 30%), zmniejszenie ilości wypadków i kolizji (o ponad 10%), ale również zwiększenie zdolności logistycznej regionu, a tym samym atrakcyjności dla inwestorów oraz obecnych i przyszłych potencjalnych mieszkańców regionu.

Prelegentami konferencji „Przyjazna komunikacja to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” byli:

- Rafał Malinowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił realizowane inwestycje drogowe w Polsce północno-wschodniej oraz plany na najbliższe lata – w tym przyszłość drogi ekspresowej Białystok - Raczki.

- Podinsp. Dariusz Matynka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa podlaskiego. Od stycznia do września tego roku na drogach w województwie podlaskim zginęły już 63 osoby. Najczęstszymi przyczynami wypadków były: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Podinspektor mówił również o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa (do września mieszkańcy zgłosili niemal 9000 przypadków!) oraz realizowanej akcji STOP Agresji Drogowej.

- O transporcie i logistyce jako niezbędnych elementach rozwoju regionu mówiła natomiast dr Milena Domasiewicz, wykładowca PUZ w Suwałkach, która skupiła się przede wszystkim na innowacji i rozwoju centrów logistycznych i branż transportowych.

- Leszek Dec, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, omówił rozwój SSSE w kontekście potrzeb komunikacyjnych regionalnych firm.

- Bezpieczeństwo i mobilność gwarancją atrakcyjności regionu suwalskiego dla młodego pokolenia to temat wystąpienia Piotra Wasilewskiego (Współprzewodniczącego Rad Dialogu z Młodym Pokoleniem). Zaprezentował on punkt widzenia młodzieży na problemy komunikacyjne i infrastrukturalne.

- O nowoczesnych technologiach, które zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego zapoznał zebranych dr inż. Wiktor Jakubowski, prof. PUZ w Suwałkach – Dziekan Wydziału Politechnicznego. Zaprezentował przykłady zastosowania nowoczesnych systemów, czyli m. in.: krajowy system zarządzania ruchem drogowym, systemy sterowania ruchem miejskim lub elementy tych systemów, np: aktywny stop, inznak (inteligentne znaki drogowe).

- Konferencję zakończył Artur Borawski (Dyrektor zarządzający marką Hyundai), który zaprezentował najnowsze systemy poprawiające bezpieczeństwo, w które wyposażone są współczesne samochody, m. in.: wyświetlacz head-up, highway driving assist 2, asystent monitorowania martwego pola, ostrzegania o ruchu poprzecznym, czy unikania kolizji podczas cofania.

- Założone cele konferencji „Przyjazna komunikacja to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” zostały zrealizowane. Prelegenci przedstawili m.in. zależność pomiędzy ilością kolizji i wypadków a jakością  dróg . Drogi ekspresowe zwiększają płynność ruchu, skracają czas przejazdu, zmniejszają emisję spalin. Przyczyniają się również do zwiększenia atrakcyjności regionu dla inwestorów i mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego następuje także wskutek zastosowania ITS, czyli inteligentnych systemów transportowych i korzystania z nowoczesnych rozwiązań samochodowych. Reasumując, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach musimy dbać o wiele elementów, w tym jednym z ważniejszych jest edukacja komunikacyjna - podsumował Grzegorz Wilczyński dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach.