Przegląd prasy

„PrzyWracam” – tak więziennictwo na rzecz BRD

23 listopada 2016

7128cdda6461de704ffafcfbd5a8abcf305e0be8

(551-87)

Kolejny z filmów szkoleniowych zrealizowany dla potrzeb wewnętrznych Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz SW OISW w Krakowie. W nim wywiady przeprowadzone z więźniami, młodymi sprawcami wypadków drogowych. Film trwa ponad 30 minut i podzielony jest na 3 bloki tematyczne: życie przed wypadkiem, wypadek oraz życie po wypadku. Mocne, poruszające wyznania więźniów nie pozostawiają widza obojętnego na przedstawiane historie. To prawdziwe historie młodych kierowców, ludzkie błędy i szczerość powodują głęboką refleksję u widza, który często widzi w nich siebie samego. Więźniowie opowiadają o swoich marzeniach, planach jakie mieli przed wypadkiem: takich samych jak nasze. Potem zdarzyła się chwila nieuwagi, chwila głupoty, chwila roztargnienia. I już nigdy życie nie było takie same. I nigdy nie będzie. Ten trzeci z filmów to krótki spot edukacyjny zrealizowany na podstawie filmu szkoleniowego kierowany głównie do młodych, początkujących kierowców. To pojedyncze zdania, słowa każdego z więźniów, które układają się w jedną całość obrazującą cenę jaką płaci za swoje czyny sprawca wypadku. Cena ta nigdy nie jest ani nie będzie nawet w najmniejszym stopniu porównywalna do ceny jaką płaci ofiara wypadku lub rodzina ofiary śmiertelnej. Ale zanim nierozważny kierowca usiądzie następnym razem za kierownicą, warto aby pomyślał co może stracić. Bo jak mówi jeden z osadzonych: “Wolność straciłem. Straciłem wolność. Straciłem wszystko, a wszystko miałem.”

Zarówno spoty edukacyjne, jak również film szkoleniowy zostały zrealizowane w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie oraz w Zakładzie Karnym w Trzebini. Wszystkie nawiązują to tego, jak przekroczenie cienkiej granicy w bezpiecznym kierowaniu pojazdem na drodze zmienia diametralnie życie. Życie nie tylko ofiary, rodziny ofiary, służb ratowniczych, świadków wypadku, ale także i sprawcy zdarzenia.