Przegląd prasy

Seminarium metodyczne

8 listopada 2018

Seminarium metodyczne

W dniu dzisiejszym odbędzie się seminarium metodyczne na temat „Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w transporcie drogowym”. Organizatorami są: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Grupa IMAGE.

Wystąpienia części plenarnej:

dr hab. prof. UW Adam Tarnowski, Uniwersytet Warszawski - Społeczne kompetencje instruktorów i egzaminatorów

dr Piotr Klatta, specjalista ds. badań i analiz oraz Boris Poleganow, ekspert merytoryczny z Instytutu Badań Edukacyjnych - Dlaczego Sektorowa Rama Kwalifikacji

– Maciej Wroński, prezes Transport i Logistyka Polska - Kwalifikacje w transporcie – zapotrzebowanie na innowacyjność

– Łukasz Kapica, Pracownia Psychologii Społecznej, Zakład Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy - Nowe standardy opisów

Tomasz Piętka, Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury - Zmiany statusu zawodów instruktora i egzaminatora wraz ze zmianami przepisów prawa oraz potrzeby i oczekiwania w tym zakresie.

Merytorycznie seminarium wspierać będą przedstawiciele placówek naukowych: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytutu Motoryzacyjny, Krajowa Rady BRD. Uczestniczyć też będą przedstawiciele mediów.

Debatę ekspertów poprowadzi Tomasz Matuszewski, Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy. Udział w niej potwierdzili przedstawiciele branżowych organizacji pozarządowych oraz eksperci Polskiego Klastra Edukacyjnego.

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbędzie się prezentacja pracowni badawczych.