Legislacja

Czy 12. obowiązuje zakaz ruchu pojazdów?

9 listopada 2018

Czy 12. obowiązuje zakaz ruchu pojazdów?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

10 i 11.11.2018. 11 listopada w godzinach od 8oo do 22oo oraz w dni poprzedzające w godz. od 18:00 do 22:00, na obszarze całego kraju będą obowiązywały ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

12.11.2017. Kolejny wolny dzień to 12 listopada, czy obowiązują takie same ograniczenia? Ministerstwo Infrastruktury informowało, że nie prowadzi prac legislacyjnych w sprawie wprowadzenia tego dnia ograniczeń w ruchu pojazdów. Czyli wobec faktu, iż ograniczenia wynikają z obowiązującego rozporządzenia, a wszystkie ewentualne zmiany muszą także zostać wprowadzone rozporządzeniem, a nie ma projektu takiej zmiany, ograniczenie w dniu 12. listopada nie obowiązują. Kolejne – najbliższe zakazy będą obowiązywały w dniach: 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia.

Podstawa prawna. Przypomnijmy przepisy dotyczące ograniczeń ruchu wynikają z rozporządzenia ministra transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, wydane na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst pierwotny: 2007.147.1040 oraz jednolity: 2013.838; zmiany: 2010.122.831; 2011.135.793; 2012.561 oraz 2018.844). (jm)