Przegląd prasy

Społeczna inicjatywa nieobojętnych

14 listopada 2018

Społeczna inicjatywa nieobojętnych

Z inicjatywy Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polskiego Klastra Edukacyjnego w dniu 13 listopada 2018 roku odbyło się seminarium „Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w transporcie drogowym”.

Współorganizatorem seminarium był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Grupa IMAGE. Wsparcia udzielili: Międzynarodowa Szkoła Wyższa Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Instytut Badań Edukacyjnych.

Uczestnikami byli instruktorzy, egzaminatorzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kadra naukowa, członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego i Ambasadorzy Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym. Łącznie ponad 80 osób. Gości powitali: Bożenna Chlabicz, prezes zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz dr Anna Łuczak, psycholog transportu z Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy Zakładu Ergonomii CIOP-PIB. Dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, zastępca dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń CIOP-PIB, który brał udział w części obrad, podkreślał, jak pozytywne efekty dla obu stron niesie łączenie nauki z praktyką.

Kadrę naukową tworzyli: prof. Alicja Bortkiewicz IMP), dr Marek Łepkowski (PIMOT), prof. Tadeusz Popkowski (MWSLiT), dr Jadwiga Siedlecka (IMP); prof. Adam Tarnowski (UW).

Wsparcia prawnego udzieliła Kancelaria Radców Prawnych STOPCZYK & WSPÓLNICY sp. k. z Warszawy.

Moderatorem pierwszej części spotkania był dr hab. Adam Tarnowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Referaty wygłosili:

- dr Piotr Klatta, specjalista ds. badań i analiz oraz Boris Poleganow, ekspert merytoryczny (Instytut Badań Edukacyjnych) - pt. „DLACZEGO SEKTOROWE RAMY KWALIFIKACJI?”

- prof. Adam Tarnowski, Instytut Psychologii Transportu UW – pt. „SPOŁECZNE KOMPETENCJE INSTRUKTORÓW I EGZAMINATORÓW”

- Łukasz Kapica, Pracownia Psychologii Społecznej, Zakład Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – pt. „NOWE STANDARDY OPISÓW ZAWODÓW”

- Tomasz Piętka z Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – pt. „ZMIANY STATUSU ZAWODÓW INSTRUKTORA I EGZAMINATORA WRAZ ZE ZMIANAMI PRZEPISÓW PRAWA ORAZ POTRZEBY I OCZEKIWANIA W TYM ZAKRESIE”.

W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja nt. społecznej inicjatywy nieobojętnych na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów (http://szie.pl/materialy.zip). Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie Tomasza Matuszewskiego, Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, który przedstawił „Deklarację 13 Listopada”. Prezes Polskiego Klastra Edukacyjnego, Witold Wiśniewski, omówił koncepcję prac i konsultacji dotyczących procesu powoływania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. Zaproponował też strukturę organizacyjną, w ramach której powinny działać poszczególne zespoły. Podkreślając zakres trudności, zaprosił i zachęcał do współpracy wszystkich obecnych w ramach poszczególnych struktur społecznych.

Uczestniczy mieli też okazję zapoznać się z nowoczesnymi laboratoriami badawczymi CIOP-PIB.