Przegląd prasy

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – BĄDŹ WIDOCZNY!

25 września 2020

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – BĄDŹ WIDOCZNY!
(od lewej) Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski o. Leszek Gęsiak, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka, oraz Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza (fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbył się briefing z udziałem mediów oraz przedstawicieli Policji, Konferencji Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej - inaugurujący 4. edycję akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do pieszych pn. „Świeć Przykładem – Bądź widoczny!”’. W briefingu uczestniczyli: Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski o. Leszek Gęsiak oraz Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza.

Akcja skierowana jest do pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Inspiracją działań prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych są występujące w ruchu drogowym niekorzystne zjawiska związane z pogarszającą się widocznością w okresie jesienno-zimowym. Na drogach pogarsza się widoczność. W tegorocznej edycji zaproponowano, aby akcji pn. Świeć Przykładem” towarzyszyło przesłanie „Bądź widoczny”. Podkreślano, iż ważne jest posiadanie elementów odblaskowych, ale równie ważne ich świadome używanie, tak aby być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Przypomniano i apelowano do propagowania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które zobowiązują pieszych (poza obszarem zabudowanym) do używania elementów odblaskowych. - Nie ma dla nas ważniejszej rzeczy niż bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich – powiedział mł. insp. Mariusz Ciarka. Rzecznik przywołał dane z roku wskazując na widoczny od czterech lat optymistyczny trend – spadku zabitych pieszych. – Dzięki działaniom odnotowujemy mniej interwencji – dodał. W 2018 r. było ich ponad 21. tys. natomiast w roku ubiegłym już 16. tys. – Czyli społeczeństwo jest lepiej zorientowane – podsumował policjant.

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – BĄDŹ WIDOCZNY! (jm)