Przegląd prasy

SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA dla kierowców seniorów

18 września 2020

SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA dla kierowców seniorów
Małopolska Wojewódzka Rada BRD. SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA. Film. (screen) [kliknij]

W dniu wczorajszym Małopolska Wojewódzka Rada BRD zapowiedziała i właśnie inauguruje – także przy udziale naszej redakcji – program pn. „Szczęśliwa siódemka”. Wyjątkowego projektu zaadresowanego do kierowców w wieku powyżej 60. roku życia.

Cel projektu. O tej grupie mówimy „kierowcy seniorzy”, jednak eksperci, w tym lekarze oceniają, iż nie można tu ustalić wyraźnej granicy wieku. Jaki jest ten minimalny wiek kierowcy wiemy – reguluje go ustawa, ten senioralny jest różny, zależny od bardzo wielu elementów, w tym przede wszystkim zdrowotnych itd. Oczywistym jednak jest – iż mimo płynnych granic – jest to grupa, której w ruchu drogowym trzeba poświęcić szczególną uwagę. I taki cel postawili sobie pomysłodawcy i organizatorzy wydarzenia.

Wracając do prezentowanego projektu – polega on na jednodniowym, bezpłatnym profesjonalnym praktycznym szkoleniu z techniki bezpiecznej jazdy. Jest on realizowany na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Moto Park Kraków.

Pierwszą częścią szkolenia były zajęcia teoretyczne przeprowadzone na zasadzie dyskusji wykładowcy i uczestników i case-study czyli analizy konkretnych pojedynczych sytuacji drogowych. Uczestnicy dochodzili do wniosków przyczyn, przebiegu i skutków określonych zdarzeń. Tę część zajęć przygotował i poprowadził Tomasz Barnaś, egzaminator MORD w Krakowie.

Część druga szkolenia to zajęcia praktyczne. Realizowano je w ramach czterech bloków tematycznych: slalom ciasny; jazda po torze, praca gazem, jazda po płytach, następnie hamowanie awaryjne i na końcu awaryjna zmiana pasa ruchu. Uczestnicy skorzystali także z symulatorów zderzeń i dachowania. Zajęcia przygotował i nadzorował szef instruktorów techniki jazdy Moto Park Kraków.

Materiały edukacyjne. W trakcie szkolenia materiał edukacyjny zrealizowano metodą rówieśniczą peer-to peer czyli seniorzy dla seniorów – w którym uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem, odczuciami i udzielają porad swoim rówieśnikom. W trakcie zajęć nakręcono film, który będzie udostępniony w Centrach Aktywności Seniorów w Krakowie oraz do Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Małopolsce. Film może być wykorzystywany publicznie – zachęcamy do jego szerokiego wykorzystywania.

Organizatorzy projektu: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Moto Park Kraków, Radiostrada – Radio Kraków, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Bezpieczny Kraków, Centrum Inicjatyw BRD.

Co oznacza tytuł - „Szczęśliwa siódemka”? Wyjaśnimy w najbliższym czasie. Przygotowujemy cykl relacji, informacji, rad, rozmów dla wszystkich „dębowych listków”. (jm)