Legislacja

W sprawie art. 112 ustawy o kierujących pojazdami

18 września 2020

W sprawie art. 112 ustawy o kierujących pojazdami
Joanna Mucha, posłanka na Sejm RP (fot. Jolanta Michasiewicz)

Posłanka Joanna Mucha po raz kolejny zgłosiła interpelację w sprawie kursów doszkalających dla kierowców posiadających prawo jazdy. Adresatem jest oczywiście minister infrastruktury, któremu autorka wystąpienia zadała jedno krótkie pytanie: Czy zostały podjęte działania w celu zmiany przepisów?

Interpelacja z roku 2017. Pierwsza z przywołanych interpelacji (interpelacja nr 12049) została zgłoszona przez Joannę Muchę w ubiegłej kadencji parlamentu – dokładnie w kwietniu 2017 r. Współautorem był tutaj poseł Stanisław Żmijan (w tej kadencji poza Sejmem). - Osoby posiadające prawo jazdy, ale nie używające samochodu lub innego pojazdu dłuższy czas, chcą często skorzystać z oferty szkół nauki jazdy. To oczywiście bardzo rozsądna decyzja ze względu bezpieczeństwa prowadzącego pojazd oraz innych użytkowników ruchu drogowego. Niestety art. 112 ustawy o kierujących pojazdami mówi, że "szkolenie praktyczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy". Czyli osoby, które np. chcą prowadzić pojazd po 10 latach przerwy mogą się szkolić tylko na zamkniętych torach. Nie mogą one pod okiem instruktora szkoły nauki jazdy wyjechać na ulice, aby przypomnieć sobie praktycznie zasady poruszania się po drogach publicznych. Analogicznie wygląda sytuacja osób, które z powodu przekroczenia limitu punktów karnych zostały skierowane na egzamin sprawdzający. Obywatele znajdujący się w takiej sytuacji również nie mogą skorzystać z usług szkół jazdy przed podejściem do egzaminu. Ośrodkom szkolenia kierowców za złamanie tego przepisu grożą dotkliwe sankcje włącznie z zakazem dalszego prowadzenia działalności – uzasadniali swoje wystąpienie posłowie. I pytali o ewentualne kontrargumenty resortu transportu.

Interpelacja z roku 2020. Bieżąca interpelacja (interpelacja nr 10664) skierowana do ministra infrastruktury przywołuje pytanie o możliwość zmiany przepisów prawnych dotyczących kursów doszkalających dla kierowców posiadających już prawo jazdy, którzy z powodu dłuższej przerwy w poruszaniu się pojazdem chcieliby przejść kurs uzupełniający wiedzę i umiejętności w ośrodku szkolenia kierowców. Tu Joanna Mucha pisze: - Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, że zmiana przepisów w tym zakresie zostanie przeprowadzona przy najbliższej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: Czy zostały podjęte działania w celu zmiany przepisów?

Stanowisko resortu. Pytany w 2017 r. o potrzebę zmiany zapisów prawnych dotyczących omawianej kwestii i ewentualne kontrargumenty, które przemawiają za zachowaniem obecnego stanu prawnego – resort udzielił równie zwięzłej jak pytanie odpowiedzi. Ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit tak oto informował: - Potwierdzam potrzebę zmiany przepisów dotyczących kwestii szkolenia osób, które z powodu dłuższej przerwy w poruszaniu się pojazdem chciałyby przejść kurs uzupełniający wiedzę i umiejętności w ośrodku szkolenia kierowców. Zmiana przepisów w tym zakresie zostanie przeprowadzona przy najbliższej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami.

W roku 2018 – ustawa o kierujących była nowelizowana 12. razy, w 2019 – 4 razy, w roku bieżącym raz. To co to oznacza „przy najbliższej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami”? Czekamy na odpowiedź ministra infrastruktury. (jm)