Przegląd prasy

To była długa, merytoryczna czyli twórcza rozmowa

11 kwietnia 2019

To była długa, merytoryczna czyli twórcza rozmowa
Podlaskie spotkanie branżowe w edycji - „NAJLEPSI GRAJĄ W JEDNEJ LIDZE - BIAŁYSTOK 2019”. Białystok, 20 kwietnia 2019 r. (fot. archiwum SZIE)

W Białymstoku, w siedzibie WORD przy ul. Wiewórczej 64, odbyło się podlaskie spotkanie branży szkoleniowców nauki jazdy w edycji „NAJLEPSI GRAJĄ W JEDNEJ LIDZE”.

„Najlepsi grają w jednej lidze - Białystok 2019” pod takim hasłem instruktorzy i nauki jazdy zostali zaproszeni przez organizatorów spotkania - Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców Białystok oraz Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Współorganizatorami wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz Grupa IMAGE.

Mariusz Sztal omówił ideę powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. Jak oceniają organizatorzy przybyli byli przygotowani do rozmowy o Inicjatywie powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów Nauki Jazdy. Zadawano wiele precyzyjnych i ważnych pytań. Wywiązała się interesująca i bardzo merytoryczna rozmowa. Długa - bo trwająca 2,5 godziny - po raz kolejny dowiodła, iż branża w większości oczekuje i szuka zmian. Uczestnik spotkania, pytany przez naszą redakcję o ocenę spotkania odpowiadając posłużył się przysłowiem: „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”, wątpliwość budzi widoczna niechęć do podejmowania pracy społecznej. 

Druga część spotkania poświęcona została bieżącym sprawom branży - informował o nich dyrektor WORD Przemysław Sarosiek. Jan Osieniuk, egzaminator nadzorujący WORD Białystok analizował główne przyczyny niepowodzeń na egzaminie. Prezes SSSK Andrzej Sural mówił o sprawach organizacyjnych SSSK w Białymstoku. (jm)