Statystyka

Józef Lassota. O statystykach, ich zatajaniu oraz o przyczynach wypadków drogowych

12 kwietnia 2019

Józef Lassota. O statystykach, ich zatajaniu oraz o przyczynach wypadków drogowych
Józef Lassota, poseł na Sejm RP (fot. Biuro Poselskie Józefa Lassoty -Tomasz Dziedzic)

Poseł Józef Lassota skierował do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka interpelację*) w sprawie zatajania przez rząd PiS niewygodnych statystyk o wypadkach drogowych w Polsce. Autor tekstu wskazuje także na zmieniające się przyczyny tragedii na drogach.

Wątpliwości posła budzą statystyki wypadków drogowych i ich ofiar, do których dochodzi na polskich drogach. Doprecyzujmy - statystyki, a właściwie ich brak. Poseł analizując opublikowane przez Komisją Europejską dane stwierdza: - (…) wynika, że w 2018 r. w Polsce, zanotowano 76 śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 1 mln mieszkańców. To półtora razy więcej niż średnia dla całej UE, która wynosiła 49 śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców. Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, od stycznia do marca 2019 roku na polskich drogach zginęło aż o 105 osób więcej niż w pierwszym kwartale 2018 roku, co oznacza to wzrost aż o 20%. Wyraźnie gorzej jest tylko w Rumunii i Bułgarii. Tragicznych statystyk nie widać jednak w publicznie dostępnych źródłach. Publikacja danych na temat wypadków drogowych została przez rząd wstrzymana. Ze strony internetowej Komendy Głównej Policji znikły statystki wypadków drogowych, które były dotąd publikowane co miesiąc. Pozostały jedynie archiwalne już roczne raporty o wypadkach drogowych w Polsce. I dalej uzasadnia swoje wątpliwości: - Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po objęciu rządów przez PiS przestała publikować raporty o kosztach wypadków drogowych, wcześniej prezentowane systematycznie co roku od 2011 r. Sekretariat Rady stwierdził jednak, że zgodnie z ustawą takie raporty powinny być opracowywane „co najmniej raz na trzy lata”. I to właśnie minimum postanowiła wykorzystać Rada kierowana przez Pana Ministra. Nawiązując do poddanego debacie parlamentarnej raportu KRBRD za rok 2017 J. Lassota pyta o termin przedstawienia raportu za rok 2018. - Dlaczego ze strony internetowej Komendy Głównej Policji zniknęły statystki wypadków drogowych, które były dotąd publikowane co miesiąc? - pyta w dalszej części interpelacji. Poseł wnosi także o informacje o koszty wypadków i stłuczek drogowych za lata 2016-2018, w tym koszty leczenia ofiar zdarzeń.

I jeszcze jeden cytat z interpelacji posła Józefa Lassoty, z którą mieliśmy możliwość zapoznać się. To niezwykle ważna analiza dotycząca przyczyn zdarzeń drogowych: - Prędkość jest jednym z głównych czynników, które przyczyniają się do liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, ale to również narkotyki, alkohol czy niezapinanie pasów, zwłaszcza na tylnych siedzeniach. Teraz jednak w głównej czwórce winowajców znalazło się korzystanie z różnych mediów w samochodzie. Według opinii ekspertów redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS, to już nie prędkość jest pierwszym elementem wpływającym na tak wysoki wskaźnik wypadków, teraz jest nim nieustąpienie pierwszeństwa, które staje się wiodącą przyczyną śmierci Polaków na drogach. (jm)

*) Interpelacja posła Józefa Lassoty opatrzona datą dnia wczorajszego, czyli 11 kwietnia 2019 r. nie została jeszcze opublikowana na stronach Sejmu RP