Przegląd prasy

To nie jest strajk. Rozpoczęła się oddolna akcja protestacyjna egzaminatorów

4 lipca 2022

To nie jest strajk. Rozpoczęła się oddolna akcja protestacyjna egzaminatorów
(fot. PIXABAY)

Egzaminatorzy podjęli akcję protestacyjną! Nie są związkiem zawodowym, więc z całą pewnością nie może i nie jest to strajk. W wielu Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego egzaminy odbywają się bez utrudnień, w części w pełnym zakresie. Jak mówi Wiesław Kubowicz, egzaminator z rzeszowskiego WORD, członek Komitetu Egzaminatorów RP: - To oddolna akcja protestacyjna egzaminatorów, która nie jest strajkiem. Są w kontakcie z ogólnokrajowymi mediami. Co będzie jutro? Tymczasem dyrektorzy WORD podejmują określone działania.

Egzaminy 4. lipca. - Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu dzisiejszym większość egzaminatorów PORD w Gdańsku zgłosiła nieobecność w pracy w związku z tym, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkich zaplanowanych egzaminów - czytamy na stronie internetowej PORD Gdańsk. Zadzwoniliśmy do kilku innych ośrodków i zapytaliśmy o przebieg egzaminów w dniu dzisiejszym: - U mnie 100% pracuje - informuje Mirosław Oliferuk, dyrektor WORD w Łomży. - U nas normalnie pracujemy od 7oo ran.. Ilość zwolnień lekarskich incydentalna - tyle co zawsze. Pracujemy normalnie - podkreśla Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie. - Podobnie w Chełmie i Zamościu - dodaje. Z potwierdzonego źródła wiemy, iż normalnie pracują ośrodki na Mazowszu, na Śląsku, Podkarpaciu, w Łodzi. Odnotowano pojedyncze przypadki przedstawiania zwolnień lekarskich, ale one nie dezorganizują pracy. - U mnie egzaminatorzy otrzymali urlop na żądanie, w środę wracają do pracy - informuje Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku. - Na razie tutaj pracujemy normalnie. Co będzie jutro tego nie wiem? - na pytanie redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS - odpowiada Marek Staszczyk, dyrektor WORD w Toruniu.

Postulaty egzaminatorów. Przywołany powyżej Komitet Egzaminatorów RP pozostaje w kontakcie z mediami. Wielce prawdopodobne, iż jeszcze w dniu dzisiejszym odbędzie się pierwsza konferencja prasowa. O problemach tego środowiska zawodowego pisaliśmy wiele [kliknij]. Od miesięcy piszą petycje, apele, listy otwarte… Ich podstawowymi postulatami są:

- uzyskanie pełnej niezależności i obiektywności decyzyjnej w zakresie wyniku egzaminu państwowego;

- konieczność zmiany systemu egzaminowania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- zmiana systemu i poziomu wynagradzania osób realizujących zadania w zakresie zawodu egzaminatora;

- konieczność zmiany systemu koordynacji i komunikacji w ramach wymiany informacji, oceny sytuacji i procedowania zmian w procesie legislacyjnym pomiędzy środowiskiem egzaminatorów a Ministerstwem Infrastruktury.

Dyrektorzy podejmują działania. Wagę problemu doceniają dyrektorzy WORD-ów [kliknij]. Jak poinformował nas Przemysław Sarosiek, do Ministerstwa Infrastruktury zostanie skierowana prośba, o spotkanie „w trybie natychmiastowym”. Natomiast do Marszałków Województw informacja o zaistniałej sytuacji. Chcą zwrócić uwagę na tę akcję, która mimo iż dziś nie jest masowa, w różny sposób może się rozwijać. Liczą na poparcie w staraniach o kontakt z resortem.

Co będzie jutro? (jm)