Przegląd prasy

V (jubileuszowy) Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej 2016 - rozpoczęty

20 listopada 2015

139b63f8961764108031eb2ec3cf0fe72688fd923c7b118655ef25773ad9711293bf546090e779a6

(529-99 fot. Radosław Potrac oraz 529-100)

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie odbyło się Seminarium dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkolnych pn. “Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w domu, w szkole, na ulicy”. Seminarium rozpoczyna realizację jubileuszowej edycji programu V Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej - Pięć Złotych Minut 2016. Organizatorami wzorem lat ubiegłych są: Fundacja Prometeusz, Praska Auto Szkoła, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30. Zagadnieniami poruszanymi przez prelegentów były:

- Praktyka europejska w zakresie edukacji BRD - relacje nauczyciel-rodzic - Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego. Wykład poszerzył wiedzę zebranych na temat rozwiązań wypracowanych w krajach europejskich i może on stać się inspiracją do działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie macierzystych placówek.

- Przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej - Teresa Turkowska, metodyk wychowania komunikacyjnego z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Wystąpienie wzbogaciło wiedzę nauczycieli z zakresu treści programowych przewidzianych do zrealizowania w trakcie przygotowania dzieci do egzaminu na kartę rowerową i ich rozkładu w programach poszczególnych przedmiotów oraz ciekawych metod i środków dydaktycznych pomocnych w tym procesie.

- Warunki dopuszczenia do ruchu: rowerów, motorowerów, hulajnóg elektrycznych - Jan Szumiał, Praska Auto Szkoła. Prelegent zapoznał zgromadzonych z definicjami wymienionych pojazdów oraz warunkami dopuszczenia ich do ruchu drogowego a także wybranymi zmianami w ustawie o kierujących pojazdami wchodzących w życie z dniem 4 stycznia 2016.

- Zmiany w wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji 2015 -Jacek Szyzdek, ratownik medyczny Fundacja Prometeusz. Przedstawione kierunki zmian w zaktualizowanych w tym roku wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji będą miały wpływ na sposób przygotowania dzieci i zasady oceniania drużyn w piątej edycji konkursu.

- Żyj zdrowo - wytyczne ministerstwa zdrowia a życie - Monika Wrońska, lekarz Centrum Zdrowia Dziecka. Wykład związany był z aktualnymi problemami nurtującymi szeroko pojętą społeczność szkolną. W ostatnim czasie wiele emocji towarzyszy wprowadzonym w szkołach ograniczeniom w dostępie uczniów do tzw. "żywności śmieciowej" i nadmiernemu stosowaniu przypraw w stołówkach. Prowadząca wykład mówiła o rozciągniętych w czasie skutkach zdrowotnych niewłaściwego żywienia dzieci, otyłości młodzieży: przyczynach, skutkach i konsekwencjach w Polsce w porównaniu z innymi państwami europejskimi.

W seminarium udział wzięli nauczyciele (głównie wychowania komunikacyjnego i wychowania fizycznego) ze szkół podstawowych prawobrzeżnej Warszawy, Marek, Sulejówka, Zielonki i Ząbek. Potwierdzeniem aktualności i trafności wyboru poruszanych tematów było zainteresowanie wśród zgromadzonych, potwierdzone ilością zadawanych pytań i sporządzaniem notatek przez uczestników spotkania. Z dużym zainteresowanie nauczycieli, po raz pierwszy uczestniczących w seminarium, spotkało się zaproszenie ich na kursy: BLS-AED, który odbędzie się 20 lutego 2016 oraz Urazowy zaplanowany na 19 marca 2016. Organizatorzy konkursu potwierdzili termin i miejsce zawodów finałowych, które odbędą się 20 maja 2016 w DOSiR ul. Kawęczyńska 44. Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich osób w nim uczestniczących.

Jan Szumiał