Przegląd prasy

Widoczni - Bezpieczni

19 lutego 2006

Komenda Miejska Policji w Szczecinie rozpoczyna działania edukacyjno?profilaktyczne. ,,Widoczni ? Bezpieczni?. Są to działania ukierunkowane na zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Założenia działań: W wybranej klasie szkoły podstawowej przeprowadzane są pogadanki o tematyce bezpieczeństwa pieszych. Dzieci w ramach zajęć lekcyjnych przygotowują prace plastyczne w formie ulotek. Tematem tych prac jest nieostrożne wejście na jezdnię, przechodzenie w miejscu niedozwolonym, przebieganie lub przechodzenie przy czerwonym świetle. Następnie wybrana klasa z wychowawcą i policjantami ruchu drogowego, ubrani w odblaskowe kamizelki, przechodzą na najbliższe szkoły skrzyżowanie. Tam w przypadku zauważenia wykroczenia policjant podejmuje interwencję wobec osoby, która niewłaściwie przeszła przez jezdnię. Następnie dzieci pouczą taką osobę, jak powinno się przechodzić przez jezdnię i wręczą jej przygotowaną wcześniej ulotkę. Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu nadal prowadzi akcję ?ciepły tramwaj?.