Przegląd prasy

Będą tzw. punkty karne za drift

3 sierpnia 2021

Będą tzw. punkty karne za drift
(fot. PIXELS)

Już wiemy, że kierowców - piratów drogowych czeka znacząca podwyżka mandatów. Nadal nie znamy szczegółów - nie podano do publicznej wiadomości nowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych oraz projektów ich aktów wykonawczych. Możemy jedynie przywołać fragmenty informacji udzielanych podczas konferencji prasowych, briefingów lub innych okazji. Np. wczoraj w tej sprawie wypowiedział się Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Maksymalna grzywna w postępowaniu sądowym. W postępowaniu sądowym maksymalna grzywna ma zostać podniesiona do 30 tys. zł. Dla porównania dziś wynosi ona 5 tys. zł.

Maksymalna grzywna w postępowaniu mandatowym. Górna granica grzywny nakładanej w postępowaniu mandatowym 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc. 

Minimalna wysokość grzywny. Jak podkreślił J Szymczyk: - W niektórych przypadkach określony zostanie także poziom minimalny kwoty mandatu, jak chociażby kwota mandatu przeciwko pieszym, gdzie te mandaty mają się zaczynać od 1 500 zł. W sytuacji uszkodzenia mienia lub spowodowania naruszenia ciała ofiary lub rozstroju zdrowia, z którego to powodu leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Za przekroczenie dopuszczalnej na drodze prędkości o ponad 30 km/godz. mandat ma wynieść nawet do 5 tys. zł. Minimum będzie to kwota 1,5 tys. zł, ale gdy sprawca w ciągu kolejnych 2 lat ponownie popełni takie wykroczenie to już nie mniej niż 3 tys. zł. I nie ma tu znaczenie czy ma to miejsce w obszarze zabudowanym, czy niezabudowanym.

Nieprawidłowe zachowanie względem pieszego. Mandat za wykroczenia, gdzie ofiarą jest pieszy wyniesie najmniej 1,5 tys. zł. Jeśli dojdzie do recydywy - w ciągu dwóch lat do zdarzenia, kara wzrośnie do 3 tys. zł. Te nieprawidłowe zachowania względem pieszego to np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Jednak już w przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł orzec zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Nietrzeźwi kierujący pojazdem. Nietrzeźwy - po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - zasiadający za kierownicą będzie musiał się liczyć się z aresztem lub grzywną w minimalnej kwocie 2,5 tys. zł (pojazdy mechaniczne) lub 1,5 tys. (pojazdy inne niż mechaniczne).

Jazda bez uprawnień. Karą za prowadzenie pojazdu bez stosownego uprawnienia ma być areszt, ograniczenie wolności lub grzywna od 1,5 tys. zł. Przy recydywie - w okresie 2 lat - tu już grzywna nie mniejsza niż 2 tys. zł.

Krajowy Fundusz Drogowy. Projekt określa, iż wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Egzekucja zaległości mandatowych. W kwestii tzw. ściągalności - urząd skarbowy będzie mógł zaliczyć ewentualny przysługujący zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu.

Uszkodzenie mienia. Np. szkoda parkingowa, ma być karane mandatem w wysokości 1,5 tys. zł.

Przejazdy kolejowe. Za nieprawidłowe zachowania na przejazdach kolejowych sprawcy zapłacą nawet 30 tys. zł. Objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Za takie wykroczenia ma grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł. 

Tzw. punkty karne. Zmiany mają będą dotyczyły także systemu tzw. punktów karnych. Choć obowiązujący limit punktów nie zmieni się, czyli odpowiednio 24 i 20 dla kierowców z rocznym i krótszym stażem, jednak kasowane mają być dopiero po upływie 2 lat (dziś - po 1 roku). Dodajmy - okres ważności punktów karnych ma być liczony od chwili zapłaty mandatu albo grzywny. Zmieniona będzie maksymalna liczba punktów. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet ich 15 (obecnie to 10). Ponadto piraci drogowi nie będą mogli skorzystać z możliwości zredukowania swojego „dorobku” punktowego. Obecnie uczestniczą w stosownym szkoleniu (nie częściej niż raz na pół roku) i liczba tzw. punktów karnych jest pomniejszana o 6. Szkolenia, które odbywały się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego zostaną zlikwidowane.

Wyścigi samochodowe/drift. - Wprowadzamy także punkty karne za tzw. wyścigi samochodowe, za drifty na ulicach, a więc ta represja będzie nieporównywalnie większa i zapewniam Państwa, że policjanci jak tylko te narzędzia do rąk dostaną będą z nich korzystać - informował wczoraj komendant J. Szymczyk.

Droższa polisa ubezpieczeniowa. Wysokość składki ubezpieczenia OC zostanie uzależniona od historii drogowej kierowcy. Ubezpieczyciele mają otrzymać możliwość dostępu do danych gromadzonych w CEPiK informacji o mandatach i punktach.

Wstępnie założony termin obowiązywania zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, kodeksie karnym czy rozporządzeniu o postępowaniu z kierowcami to 1 grudnia 2021 r. Przedstawiciele rządu zapowiadają procedowanie w trybie ekspresowym. (jm)