Przegląd prasy

Wymiana praw jazdy wg jednolitego wzoru europejskiego

Autor: Gazeta Wyborcza

19 stycznia 2005

Komisja transportu Parlamentu Europejskiego zatwierdziła jeden model praw jazdy w całej Unii. "By uniemożliwić "turystykę egzaminacyjną", dyrektywa przewiduje ujednolicenie warunków uzyskiwania prawa jazdy. Osoba, której odebrano prawo jazdy w jednym kraju UE, nie będzie go mogła uzyskać w innym, póki nie wygaśnie kara. To oznacza, że Unia będzie musiała zbudować ogólnoeuropejski bank danych, w których znajdą się wszyscy kierowcy. Tylko w krajach "starej" Unii Europejskiej jest ich blisko 200 mln."