Przegląd prasy

Rozporządzenie w sprawie programu dla inwestycji drogowych wchodzi w życie

22 stycznia 2005

W życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego. Akt jest próbą określenia wieloletnich zamierzeń inwestycyjnych w zakresie dróg krajowych. Program będzie podstawą realizacji wypłat z Krajowego Funduszu Drogowego na wykonanie inwestycji drogowych, począwszy od stycznia 2005 roku.

Link do źródła: Aktualizowany tekst jednolity rozporządzenia w: PRAWO DROGOWE. Część 3. Drogownictwo, poz. 2121 (Aktualizacja 15 - w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431
Źródło Prawo Drogowe@NEWS