Przegląd prasy

Wyświetlacze wracają. Będzie szybciej i bezpieczniej

3 sierpnia 2017

Wyświetlacze wracają. Będzie szybciej i bezpieczniej
Wyświetlacz czasu informuje, ile czasu pozostało do zmiany świateł, pozwala uczestnikom ruchu drogowego na wcześniejsze przygotowanie się do podjęcia odpowiednich działań w momencie zmiany świateł. Oczywiście sekundnik to urządzenie pomocnicze i nie jest równoważne sygnalizacji świetlnej. Przyczynia się to do uzyskania wielu korzyści. Wyświetlacz czasu skutkuje poprawą płynności jazdy na skrzyżowaniach. Więcej aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska, gdyż znajomość czasu świecenia światła zielonego, zapobiega gwałtownemu przyspieszaniu, zaś kierowcy oczekujący mogą wyłączyć silnik. Skutkuje to redukcją emisji salin i zmniejsza zużycie paliwa. Powodują też, że przejazd przez skrzyżowanie staje się bezpieczniejszy. (fot. ZDM Toruń)

Z przyjemnością donosimy - za informacją Zarządu Dróg Miejskich w Toruniu, iż w tym mieście z magazynu na ulice wracają wyświetlacze czasu. Zarządcy ruchu już mogą instalować wyświetlacze odmierzające czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach. Toruńscy drogowcy rozpoczęli właśnie ich montaż. Pierwsze - popularnie nazywane - sekundniki tamtejsi drogowcy zamontowali w 2009 r. - ku zadowoleniu kierowców. - Skrzyżowanie czekało na przebudowę. Było niebezpieczne. Zamontowanie wyświetlacza było trafionym pomysłem, do czasu przebudowy tego miejsca udało się usprawnić ruch i co najważniejsze poprawić bezpieczeństwo - oceniła Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik MZD. Urządzeń przybywało. - Ograniczeniem było jedynie to, że można było je montować tylko na sygnalizacjach stało czasowych, czyli takich, gdzie światła załączały się niezależnie od natężenia ruchu - dodała Kobus-Pęńsko. W połowie 2014 roku na terenie miasta, sekundniki były zamontowane na 8 skrzyżowaniach. Niestety wzwiązku z trwającą dyskusją, co do legalności urządzeń, w sierpniu 2014 roku, wojewoda kujawsko-pomorski zobowiązał miasta do usunięcia urządzeń. Wszystkie zostały usunięte. Trafiły one do magazynu i czekały na swój czas. I właśnie ten czas już jest. Pod koniec maja b.r. minister infrastruktury współpodpisał rozporządzenie w sprawie sekundników. Czyli rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Nowelizacja umożliwia organom zarządzającym ruchem (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, marszałek województwa, starosta, prezydent miasta na prawach powiatu) stosowanie wyświetlaczy czasu (tzw. sekundników). Było to możliwe dzięki stosownemu zapisowi w ustawie. Prace nad tą nowelizacją opisywaliśmy szczegółowo, kilkakrotnie wypowiadał się w tej sprawie także inicjator zmiany, poseł Józef Lassota. Decyzja ta umożliwia legalne przywrócenie wyświetlaczy. - Od 2014 roku wiele się zmieniło na naszych ulicach. W związku z realizacją wielu inwestycji sygnalizacje stało czasowe ustąpiły miejsca sygnalizacjom inteligentnym akomodacyjnym, które dostosowują się do natężenia ruchu. W tej chwili w Toruniu mamy trzy miejsca, gdzie mogą powrócić wyświetlacze. Legionów-Podgórna, Legionów-Żwirki i Wigury oraz na al. św. J. Pawła II-wyjaśnia Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD. Rozumiemy, że to początek montażu tych urządzeń na skrzyżowaniach. (jm)

Wyświetlacze (tzw. sekundniki) - regulacje prawne:

* Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60, 379, 777 i 966);

* Rozporządzenie z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Publikacja dn. 31 maja 2017 r., Dziennik Ustaw - poz. 1062).