Przegląd prasy

Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów powiększa się

9 sierpnia 2017

Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów powiększa się
(od lewej) Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, dr inż. Andrzej Muszyński, dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Dagmara Romanowicz, właścicielka Ośrodka Szkolenia Kierowców „POLDEK” z siedziba w Gdańsku (fot. PIMOT)

Klaster „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów” powiększył swoje grono o nowych członków. 

W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji deklarację przystąpienia do Klastra podpisały: Ośrodek Szkolenia Kierowców „POLDEK” Dagmara Romanowicz z siedzibą w Gdańsku reprezentowany przez Dagmarę Romanowicz oraz Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Bożennę Chlabicz.

Klaster "Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów" powstał w 2012 r. z inicjatywy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Jego celem jest konsolidacja badań związanych z bezpieczeństwem czynnym i biernym środków transportu, badań symulacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz oddziaływania motoryzacji na środowisko.

Szeroki zakres możliwości badawczych, obejmujący praktycznie wszystkie aspekty bezpieczeństwa transportu, pozwoli na: koncentrację polskich prac badawczo-rozwojowych dotyczących bezpieczeństwa środków transportu, zwiększenie innowacyjności rozwiązań technologicznych wyrobów motoryzacyjnych służących bezpieczeństwu środków transportu, świadczenie szerokiej gamy innowacyjnych usług szkoleniowych oraz prowadzenie działalności edukacyjno-prewencyjnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Centrum współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska. (PIMOT)