Przegląd prasy

Wzorce i standardy w drogownictwie

14 maja 2021

Wzorce i standardy w drogownictwie
Rafał Weber, wiceminister infrastruktury oraz Zbigniew Kotlarek, prezes Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy (fot. Ministerstwo Infrastruktury)

14 maja 2021 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz Prezes Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy (PKD) Zbigniew Kotlarek podpisali list intencyjny, który ma na celu ustanowienie PKD ciałem doradczym Ministra, a w konsekwencji ustalenie zasad współpracy w zakresie tworzenia i zapewnienia aktualności wzorców i standardów w drogownictwie – o czym czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

22 września 2022 r. stracą moc obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w obszarze dróg publicznych. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury z wyprzedzeniem podjęło działania mające na celu stopniową zmianę obowiązujących regulacji prawnych, a w konsekwencji opracowanie nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Realizowane od kilku lat prace powoli zbliżają się do końca.

Docelowo przepisy techniczno-budowlane uregulowane będą w jednym rozporządzeniu, a nie jak dotychczas w trzech. Prace nad projektem rozporządzenia są w fazie końcowej. Wkrótce zostanie on skierowany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, a następnie do konsultacji publicznych.

Uszczegółowieniem przepisów techniczno-budowlanych będą wzorce i standardy, które na podstawie ustawy o drogach publicznych rekomenduje minister właściwy do spraw transportu. Obecnie, w części dotyczącej projektowania drogowych obiektów inżynierskich, Minister Infrastruktury rekomendował wszystkie 15 opracowań. Natomiast w części drogowej – 3 z 26 opracowań. Prace nad pozostałymi są kontynuowane, w związku z koniecznością zachowania spójności z projektem rozporządzenia.

Opracowanie wytycznych jest dopiero początkiem prac. Istotne jest ciągłe monitorowanie ich aktualności i rozpoznawanie obszarów, które powinny być objęte tego rodzaju opracowaniami. - Długo zastanawialiśmy się, w jaki sposób zrealizować te cele. Po wielu konsultacjach doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaangażowanie środowiska drogowego do bezpośredniego udziału w pracach nad utrzymaniem aktualności już opracowanych wytycznych, jak i nad opracowaniem nowych regulacji – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Mając na uwadze dotychczasową, bardzo dobrą współpracą z Polskim Kongresem Drogowym, m.in. przy konsultowaniu wzorców i standardów, oraz fakt, że PKD pełni rolę Komitetu Narodowego w Światowym Stowarzyszeniu Drogowym PIARC (Permanent International Association of Road Congresses), Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się podjąć współpracę na najbliższe trzy lata z Polskim Kongresem Drogowym.