Przegląd prasy

XII Małopolska Gala BRD Odblaskowej Szkoły oraz kolejni Ambasadorzy BRD

30 stycznia 2023

XII Małopolska Gala BRD Odblaskowej Szkoły oraz kolejni Ambasadorzy BRD
(fot. WMRBRD)

W środę 25 stycznia br. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” [kliknij]. Oprócz nagród Odblaskowej szkoły wręczono także organizowane z inicjatywy Rady od 2 lat nagrody „Małopolski Ambasador Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” [kliknij].

Galę poprowadzili red. Marcin Koczyba, dziennikarz motoryzacyjny oraz członek prezydium Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz nadkom. Joanna Biel-Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Partnerami akcji Odblaskowa Szkoła byli Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolska Policja, Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat Medialny nad galą objęli: Jedynka - Program 1 Polskiego Radia; Polskie Radio Kierowców, Radio Kraków.

I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Niedźwiedziu powiat limanowski.

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie powiat nowosądecki.

III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej - powiat dąbrowski.

Nagrody wręczali Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, Małopolska Kurator Oświaty p. Barbara Nowak, mł. insp. Maciej Rymar.

Warto wspomnieć, że Odblaskowa Szkoła nie jest zwykłym projektem. XII edycji to ponad 4000 konkursów, setki działań edukacyjnych nie tylko na temat widoczności i odblasków, ale także wagi karty rowerowej, znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego, ponad 30.000 publikacji na temat brd, 650.000 uczniów wyposażonych w odblaski, ponad 3700 szkół zaangażowanych w inicjatywę.

Oprócz nagród Odblaskowej szkoły wręczono także organizowane z inicjatywy Rady od 2 lat nagrody „Małopolski Ambasador Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania osób oraz instytucji, które wniosły trwały wkład w rozwój i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce. Nagroda ma postać statuetki, ma charakter honorowy. Przyznawana jest poprzez głosowanie Prezydium Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wręczana przez Przewodniczącego MWRBRD, Łukasza Smółkę.

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Rady zaznaczyła zasługi wielu osób i instytucji z całego województwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie podkreślając, że stała poprawa bezpieczeństwa w województwie to wynik pracy zespołowej wielu osób i instytucji na wszystkich obszarach bezpieczeństwa.

Na gali „Odblaskowej Szkoły” nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach:

- Instytucja Publiczna Roku

- Organizacja Pozarządowa Roku

- Osoba Roku

Za wieloletnie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego oraz współpracę z innymi instytucjami w tym zakresie nagrodę w kategorii Instytucja Publiczna Roku zdobyła: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie. Nagrodę odebrali dyrektor oddziału Tomasz Pałasiński oraz dyrektor Agnieszka Wachowska. Za organizowanie wielu akcji i kampanii promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym, wieloletnią wzorową współpracę w tym zakresie z instytucjami z Małopolski m.in. przy organizacji projektów „Mistrzowie w Drodze” oraz „Odblaskowa Szkoła”, nagrodę w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku zdobyło Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nagrodę odebrała Dyrektor KCBRD Agata Wróblewska. Za wieloletnie aktywne zaangażowanie, przygotowywanie i realizację wielu projektów na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu wojewódzkim skierowanych do wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym organizacje turniejów i konkursów dla dzieci i młodzieży, organizowanie „Odblaskowej Szkoły”, projektów edukacyjnych dla seniorów oraz za wyjątkową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nagrodę w kategorii Osoba Roku otrzymała nadkom. Joanna Biel-Radwańska Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Na koniec spotkania Sekretarz Rady zachęciła, aby zgłaszać kolejne kandydatury do nagród osób, które w gminach i powiatach są lokalnymi liderami a często ich praca nie jest wystarczająco widoczna lub doceniona. Jest wiele lokalnych liderów instytucji, które systematycznie prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa. Warto dostrzegać i doceniać te wszystkie działania w gminach i powiatach, dając jednocześnie przykład innym i zachęcając do pomagania i dalszej współpracy.

Źródło: Małopolska Wojewódzka Rada BRD