Przegląd prasy

Zmiana w numeracji dróg krajowych

10 sierpnia 2020

Zmiana w numeracji dróg krajowych
Węzeł Lublin Tatary, od tego miejsca zaczyna się teraz DK82 prowadząca do Włodawy (fot. GDDKiA)

GDDKiA zmienia oznakowanie dróg krajowych. Zmiana oczywista w związku z oddawanymi do użytku kolejnymi odcinkami autostrad i dróg ekspresowych, z tym wiąże się właśnie zmiana oznakowania wielu dróg krajowych, które przestają pełnić dotychczasową funkcję.

Komunikat GDDKiA (5.8.2020)

Zmiany w numeracji dróg krajowych

Za sprawą oddawania kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych wprowadzamy zmiany w oznakowaniu dotychczasowych dróg krajowych. Najważniejsze z nich dotyczą przebiegu drogi krajowej nr 1 i 91 oraz pozbawienia kategorii drogi krajowej odcinka dawnej DK98. 

Wraz z oddaniem do użytku autostrady A1 od Częstochowy do Pyrzowic zmieni się oznaczenie dawnej jedynki od Częstochowy do Podwarpia. Nadano jej nr 91, a trasa ta będzie pełnić funkcję drogi alternatywnej dla autostrady A1. 

Dla drogi krajowej nr 5, z uwagi na oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań – Wronczyn, wprowadzono zmianę w zapisie drogi, dodając w zapisie przebiegu węzeł Poznań Zachód. Uregulowano przebieg drogi krajowej nr 7 na terenie Krakowa, podobnie jak z drogą krajową nr 19 w Rzeszowie i drogą 61 w Suwałkach. 

Pozbawiono kategorii drogi krajowej odcinek DK82 w Lublinie i teraz jej punktem początkowym jest węzeł Lublin Tatary. Z wykazu usunięto również odcinek dawnej DK98 we Wrocławiu, który pozbawiono kategorii drogi krajowej. 

Zmiany dotyczą również dróg krajowych nr 47, 53 oraz 55, a wynikają z oddania do użytkowania nowych odcinków tych dróg. Dodatkowo w załączniku do zarządzenia uściślono zapisy w zakresie przebiegu odcinków dróg dodając nazwy miejscowości, nazwy węzłów oraz ujednolicono sposób stosowanych zapisów. 

***

Zarządzenie nr 78 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 3 sierpnia 2020 r. – w sprawie nadania numerów drogom krajowym [klinij]

Załącznik do Zarządzenia nr 78 [kliknij]