Rozmowy

Będzie branżowy „okrągły stół” - komunikat

5 lutego 2019

Będzie branżowy „okrągły stół” - komunikat
(fot. archiwum)

 

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym 31 stycznia 2019 r. zaprosiła przedstawicieli organizacji branżowych do udziału w "Spotkaniu Przy Okrągłym Stole" pod hasłem "Wysoka jakość szkolenia kandydatów na kierowców - wspólny cel statutowy organizacji branżowych".

Inspiracją zorganizowania tego spotkania stała się szeroka, publiczna debata wywołana ogłoszoną przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowy i Polski Klaster Edukacyjny „Deklaracji 13 Listopada” inicjującą ruch społeczny na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. - Naszym celem nie jest monopolizowanie dobrych praktyk, ale ich upowszechnianie. Tak, jak w ubiegłym roku dzień 7 sierpnia został społecznie proklamowany „Dniem Instruktorów”, tak obecnie idea samorządu zawodowego zyskuje autonomiczne poparcie. Odbywają się spotkania regionalne, trwa dyskusja w mediach, wypowiadają się eksperci. Grupa Inicjatywna podda pod dyskusję w środowisku założenia merytoryczne projektowanej ustawy - pisze prezes Bożenna Chlabicz.

Zaproszenie wystosowano do (podajemy w porządku alfabetycznym): Fundacji.pl; Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy; Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym; Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD; Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów; Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK; Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.pl; Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Uczestników Ruchu Drogowego Świadomy - Bezpieczny; Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; Polskiej Izby Gospodarczej OSK; Polskiego Klastra Edukacyjnego; Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy; Pomorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy; Stowarzyszenia OSK AUTOS w Łodzi; Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom - SPiNKa; Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce; Toru Modlin.

- Jednym z pierwszych wniosków, jakie zgłosili deklarujący udział w Inicjatywie na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, było oczekiwanie, żeby w pracach nad pomysłem istotnych, wręcz rewolucyjnych zmian, jakie dotkną oba środowiska, wzięli udział wszyscy zainteresowani. Mamy wspólny cel - dobrze wyszkolony kierowca. Chcemy, by na polskich drogach było bezpiecznie. Suma doświadczeń wielu organizacji to wartość dodana dla każdej, także naszej samorządowej inicjatywy - powiedziała B. Chlabicz.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. (jm)