Rozmowy

Jesteśmy w stanie wykreować coś naprawdę ważnego

1 października 2021

Jesteśmy w stanie wykreować coś naprawdę ważnego
DEBATA NA RATUSZOWEJ. 30.9.2021 r. „To Cię nie tłumaczy! Pijani kierowcy na polskich drogach”. (od lewej): Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD; Tomasz Tyburcy, prawnik, ekspert w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości; Andrzej Markowski, psycholog Transportu, Centrum Badań i Usług Psychologicznych, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce; Tomek „Kowal” Kowalski, wokalista; Krzysztof Wójcik, instruktor nauki jazdy, współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców IntroHL; Andrzej Grzegorczyk, ekspert BRD, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym (fot. screen) [kliknij]

W dniu wczorajszym - 30. września br. - Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS i portalu L-INSTRUKTOR zorganizowały kolejną debatę w cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ: „TO CIĘ NIE TŁUMACZY! PIJANI KIEROWCY NA POLSKICH DROGACH”. Podjęto wiele ważnych kwestii, wypowiedziano wiele znaczących opinii. Wszystkie je, kolejno omówimy w ramach odrębnych publikacji już rozpoczynając od najbliższego poniedziałku.

W debacie udział wzięli:

Przedstawiciele resortów infrastruktury i sprawiedliwości:

* Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

* Tomasz Tyburcy, prawnik, ekspert w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości

oraz eksperci:

* Andrzej Grzegorczyk, ekspert brd, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym,

* Andrzej Markowski, psycholog transportu, Centrum Badań i Usług Psychologicznych, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce,

* Krzysztof Wójcik, instruktor nauki jazdy, współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców IntroHL, prowadzący projekt ”IntroHL postaw na bezpieczeństwo”,

a także Gość specjalny:

* Tomek „Kowal” Kowalski, wokalista, zwycięzca programu „Must Be The Music”, ofiara wypadku drogowego,

Debatę prowadziła Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DRGOWE@NEWS.

Było to spotkanie niezwykle istotne wobec rozpoczynającego się - właśnie w dniu dzisiejszym - sejmowego procedowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rangę spotkania podnosił udział przedstawicieli resortu infrastruktury i resortu sprawiedliwości. Istotny jest fakt, iż mogliśmy przekazać informacje pozyskane u źródła. W DEBACIE NA RATUSZOWEJ podjęto wiele ważnych kwestii, wypowiedziano wiele znaczących opinii. - To niebezpieczeństwo wisi nad nami i od nas zależy czy ono się będzie zwiększać, czy niestety nie, będzie się zwiększać. Każdy z Państwa dołożył swoją pozytywną cegiełkę. Teraz trzeba się zastanowić jak to zaimplementować. (…) Jesteśmy w stanie wykreować coś naprawdę ważnego - podsumowywał debatę Andrzej Grzegorczyk. O czym mówił? Wszystkie wypowiedzi, kolejno omówimy w ramach odrębnych publikacji już rozpoczynając od najbliższego poniedziałku. (jm)