Rozmowy

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ w Dniu Dziecka, godz. 11.00

1 czerwca 2023

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ w Dniu Dziecka, godz. 11.00
Katarzyna Dobrzańska-Junco, Prezes Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy BRD, Sekretarz Małopolskiej-Wojewódzkiej Rady BRD (fot. Jolanta Michasiewicz/graf. Grupa IMAGE)

W najbliższy czwartek - 1 czerwca br. o godz. 11.00 rozpocznie się kolejne spotkanie on-line w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ pt.: „Ich bezpieczeństwo zależy od nas!”. Z Katarzyną Dobrzańską-Junco, prezesem Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy BRD oraz sekretarzem Małopolskiej-Wojewódzkiej Rady BRD, redaktor Jolanta Michasiewicz w dniu Międzynarodowego Dnia Dziecka będzie rozmawiała o bezpieczeństwie dzieci w ruchu drogowym. - Od nas wszystkich - rodziców, opiekunów i wychowawców - zależy bezpieczeństwo dzieci i ich przyszłość - komentował jeden z ekspertów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. I właśnie te kwestie podejmiemy. Zapytamy naszego Gościa o zaczynającą się w domu edukację, o rolę rodziców i opiekunów, przedszkolanek, nauczycielek. O współpracy wymienionych, o systemie wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, o zmianach, które będą miały miejsce z 1 września br. itd. itp. W tle oczywiście wypadki drogowe z udziałem dzieci i młodzieży itd. itp. Zróbmy wszystko dla bezpieczeństwa dzieci, ono zależy od nas!

Organizatorzy: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portal L-INSTRUKTOR.

Gość: Katarzyna Dobrzańska-Junco, Prezes Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy BRD, Sekretarz Małopolskiej-Wojewódzkiej Rady BRD

Prowadząca: Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS

DYSKUSJA odbywa się w cyklu on-line, transmisje dostępne:

On-line zoom - webinar ID: 820 2958 8705, hasło: DZIECI

On-line facebook – www.facebook.com/prawodrogowe lub www.facebook.com/L-instruktor-2020-2025.

Zapraszamy