Rozmowy

Instruktorzy techniki jazdy deklarują wsparcie

3 stycznia 2019

Instruktorzy techniki jazdy deklarują wsparcie
Polskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy – Kraków, 15 grudnia 2018 r. (fot. PSITJ)

Prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym Bożenna Chlabicz przesłała do naszej redakcji „Deklarację Wsparcia Inicjatywy Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów przez członków przedstawicieli zawodu ITJ – kod zawodu nr 516501 POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY”.

W dniu 15 grudnia 2018 r. w Krakowie odbyło się walne zebranie członków PSITJ, w trakcie którego uczestnicy – jednogłośnie podjęli uchwałę wspierającą powstanie Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, które miałoby w swoich założeniach zrzeszać i nadzorować osoby wykonujące zawód instruktora techniki jazdy. To wspaniała grupa ludzi, o ich działaniach pisaliśmy już wielokrotnie. To ludzie odważni w swoich poglądach i opiniach, kreatywni i zdecydowanie konsekwentni w dążeniach.

W Deklaracji Wsparcia przypominają, iż zawód instruktora techniki jazdy został usankcjonowany Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów. Czyli w ubiegłym roku minęło im 10 lat.

I tu przejdźmy do meritum ich Deklaracji czytamy: - Z uwagi na istotne różnice w specyfice pracy instruktora techniki jazdy, jego kompetencjach zawodowych, czy egzaminach dla kandydatów oraz celach dydaktycznych w zestawieniu z instruktorem nauki jazdy powołanie „Samorządu Zawodowego” powinno uwzględnić także objęcie tej pierwszej, naszej grupy zawodowej o kodzie zawodu 516501 stwarzając wewnętrzne struktury mające na celu zajmowanie się jej problematyką. I na koniec deklarują: - Choć oba zawody instruktorskie są do Siebie zbliżone, to chcemy wyraźnie podkreślić iż nie można ich ze sobą utożsamiać i mylić. Jako organizacja deklarujemy chęć współpracy i dzielenia się wiedzą specjalistyczną z naszego zakresu działań na rzecz wspólnego samorządu zawodowego instruktorów jazdy samochodami. W podpisie za PSITJ prezes Piotr Leńczowski i wiceprezes Mateusz Grzebinoga.

Jeśli nie My, to kto? Jeśli nie Teraz, to kiedy?

Według stanu na 3 stycznia 2019 r. - Społeczną Inicjatywę Nieobojętnych - utworzenia samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów - poparło - 1048 osób [kliknij] - http://www.szie.pl/

Czekamy na Państwa deklaracje udziału w Inicjatywie Społecznej Nieobojętnych powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów oraz już te konkretne pracy w ramach wybranego zespołu.

Jolanta Michasiewicz ( tygodnik@prawodrogowe.pl )